Det er ledig stilling i 100 % som lærer på Jakt- og fiskelinja fra ca. 15. august 2023, men med noe deltidsarbeid (planlegging) snarest mulig.

Høsten 2023 starter vi med ei ny linje: Jakt- og fiskelinje. Til denne linja trengs det en person som ønsker å arbeide med ungdom og som kan være en ressurs i et spennende felleskap med lærere og andre ansatte for å videreutvikle skolens undervisningstilbud og sosiale fellesskap.

Vi tar inn opptil 12 elever på Jakt- og fiskelinja. Stillingen innebærer undervisning på linja og kombineres med undervisning i fellesfag/valgfag. Vi ønsker en person med allsidige naturinteresser som kan utarbeide og gjennomføre gode opplegg for Jakt- og fiskelinja. Det ønskes kompetanse innen både jakt, fiske og friluftsliv. Læreren får i oppgave å planlegge linjas innhold sammen med avdelingsleder og utarbeide planer for skoleåret så raskt som mulig, slik at dette kan formidles til de som søker hit som elever. Både utdanning , praksis og personlig egnethet er viktige kriterier. Evne til å knytte gode kontakter i nærområdet er viktig. På skolen er det godt samarbeid mellom linjer og ansatte og dette er noe vi legger stor vekt på.

Lærerstillinger er tillagt sosialpedagogisk arbeid/miljøarbeid etter folkehøyskolens opplegg. Politiattest kreves.

Lønn etter avtale. Det må påregnes arbeid innenfor turnus. Dette kan avtales.

Se forøvrig på skolens hjemmeside hvor noen tanker om linjas innhold er presentert.

Skolen er tilknyttet Normisjon, og ansatte må gå aktivt inn for å realisere skolens kristne målsetting.

Tilsetting ut fra lover, forskrifter og avtaler. Pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse. Rimelige og gode personalboliger på skolen (i utgangspunktet boplikt pga. tilsynsoppgaver, men det er mulig å bo i nærheten av skolen).

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: Rektor Per Kristian Hammer, e-post: rektor@bjerkely.fhs.no, tlf. 62 95 65 02 / 901 29 224.