Beskrivelse

Solør videregående skole har ledig 100% fast undervisningsstilling innenfor anleggesteknikk. 

Vi søker deg som

 • er opptatt av høy kvalitet i arbeidet
 • er fleksibel, positiv og utviklingsorientert
 • er selvstendig og strukturert, men samtidig trives med å jobbe i team
 • har god pedagogisk forståelse
 • skaper gode relasjoner med elever og kollegaer
 • liker å jobbe i et miljø med ungdom
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, skriftlig, muntlig og digitalt.

Vi tilbyr

 • interessante arbeidsoppgaver i samarbeid med kollegaer
 • et godt arbeidsmiljø
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger.

Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • tiltredelse etter avtale
 • arbeidssted på avdelingen i Våler

Arbeidsoppgaver

 •  undervisning i hovedsak på Vg2 Anleggsteknikk

Kvalifikasjoner

 • teknisk fagskole og PPU 
 • yrkesfaglærer innen anleggsteknikkfagene
 • fagbrev innen anleggsfagene.

Søkere som ikke fyller de pedagigiske kvalifikasjonskravene kan tilsettes. Den som får stillingen, må da starte en slik utdanning i løpet av tre år.

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Link til søknadsskjema: Søk her