Mapei AS skal være en ledende og respektert bedrift med bærekraftige løsninger for bygg og anlegg. Vi har som mål å vesentlig redusere CO2 utslipp, forlenge levetiden for bygg og utvikle resirkuleringsløsninger for våre kunder.

 

I denne stillingen vil du ha ansvar for kvalitets- og miljørapporteringer og for å tilrettelegge og gjennomføre revisjoner av styringssystemer. Arbeidsoppgavene innebærer også å føre tilsyn med bedriftens prosesser innenfor kvalitet, miljø og sikkerhet. Du vil være rådgiver for andre avdelinger og bistå ved utarbeidelse av nødvendig produktdokumentasjon.

 

Vi søker en ingeniør eller sivilingeniør innen kjemi eller materialteknologi. Erfaring innenfor fagområdene kvalitet, HMS og bærekraft, samt erfaring med ISO-systemer er en fordel, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke. Du bør beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig meget godt. Du må være systematisk, nøyaktig og evne å skape engasjement og samhandling på tvers av virksomheten innenfor avdelingens ansvarsområde.

Vi tilbyr en utfordrende stilling i en internasjonal og utviklingsorientert bedrift. Du blir en del av en arbeidsplass der trivsel, involvering og gode samarbeidsforhold preger vår hverdag. Du vil bli godt integrert i vår organisasjon gjennom god og planmessig opplæring. Du rapporterer til Leder for Kvalitet, HMS og bærekraft.  

Ved spørsmål knyttet til stillingen, ta kontakt med Leder for Kvalitet, HMS og Bærekraft Hanne Kari Breisjøberg, på tlf. 926 37 437 eller HR-sjef Frode Ek Skarnes, på tlf. 957 58 954.

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt og vi kontakter referanser kun etter nærmere avtale. Søknad og CV sendes fortrinnsvis inn via annonsen på finn.no.

 

Søknadsfrist 17. mars 2023.