Hver eneste dag gjør vi i skolen en innsats for å hjelpe våre barn å nå sine drømmer og mål. Vi trenger enda flere som kan bidra til at alle barn og unge får brukt sitt fulle potensial og blitt den beste utgaven av seg selv. Er du en av dem?

Våre satsingsområder er inkludering, grunnleggende ferdigheter, mestringsorientert læringsledelse og eleven som ressurs. Vi benytter læringsbrett i opplæringen. Kongsvingerskolen består av seks barneskoler.

Det er behov for en miljøarbeider med kompetanse innenfor helse. Langeland skole er mottaksskole for flyktninger i Kongsvinger kommune. Stillingen vil innebære oppfølging og tilrettelegging for elev med funksjonshemming i samarbeid mellom skole og kommunens øvrige hjelpeapparat.

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i sammenheng med undervisningen og praktisk tilrettelegging for eleven
 • Bistå eleven med praktiske gjøremål
 • Ta imot veiledning fra fysioterapeut og gjennomføre gitte treningsprogram
 • Tverrfaglige samarbeidsoppgaver knyttet til elevens utvikling
 • Veiledningsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som helsefagarbeider eller lignende
 • Relevant erfaring med miljøarbeid i skole er ønskelig
 • Kjennskap til hverdagsmestring og fokus på medvirkning
 • Erfaring fra å jobbe med barn med særskilte behov er ønskelig
 • Erfaring fra forebyggende arbeid med barn er ønskelig
 • Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer, gjerne erfaring med læringsbrett

Personlige egenskaper

 • Positiv, motivert og engasjert
 • Respektfull og anerkjennende opptreden
 • Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner, er fleksibel og evner å arbeide i team
 • Er bevisst egen innvirkning på arbeidsmiljøet
 • Kvinner oppfordres til å søke

Personlige egenskaper vil bli særskilt vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Annet

 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Eirin Tone Hestnes Elfmark, Rektor, +47 466 33 516

Arbeidssted

Øvre Langelandsveg 65
2214 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4730291679
Stillingsprosent: 70%
Fast
Søknadsfrist: 26.11.2023