Kommunen har søkt og fått innvilget prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å utvikle en modell for klinisk ernæringsfysiolog som ressurs i omsorgstjenesten, i første omgang for inntil ett år.

Prosjektets hensikt er å bidra til utvikling og implementering av kommunens ernæringsstrategi, systematisk vurdering av ernæringsstatus hos pasienter over 65 år, og fange opp risiko for feil- og underernæring med påfølgende tiltak.

Kommunen har en høy andel sykehusinnleggelser i de øvre aldersgrupper og en noe lavere gjennomsnittlig levealder enn i landet for øvrig. Under- og feilernæring kan være en av flere årsaker til forverring i helsetilstand, flere sykehusinnleggelser og behov for mer ressurskrevende og kompenserende kommunale helsetjenester.

Stillingen vil være knyttet til  institusjonstjenesten og ha avdelingsleder for hovedkjøkkenet som nærmeste leder. Arbeidsområdet vil være både i hjemmetjenesten, bofellesskap og i sykehjem.

Dette er en nyopprettet stilling der du må være selvstendighet, evne å tilegne deg kunnskap og prioritere oppgaver.

Hva har Kongsvinger å by på?
Kongsvinger er en voksende by- og landkommune med 18 000 innbyggere. Vi er regionsenter for syv kommuner med totalt 53 000 innbyggere. Beliggenheten er sentral på Østlandet, med mindre enn én times reiseavstand til Gardermoen og rett over en time fra Oslo. Vi er også en grensekommune til Sverige. Her finner du et godt oppvekstmiljø, moderne idrettsanlegg, variert næringsliv og flotte omgivelser for fritid og sosiale aktiviteter.

Arbeidsoppgaver

 • Bygge videre på utarbeidede planer, prosedyrer og rutiner for ernæringskartlegging av pasienter over 65 år
 • Sikre gode rutiner for kartlegging av ernæringsstatus hos risikopasienter
 • Samarbeide tett med helsepersonell i kommunen og ernæringsfysiolog ved A-hus
 • Arbeide strategisk med å øke kompetanse i dette fagfeltet innen helse og mestring
 • Være tilgjengelig for ansatte som rådgiver og veileder

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog
 • Det er ønskelig med erfaring fra fagfeltet
 • Erfaring fra helse og omsorg er en fordel
 • Evne til å jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • God kommunikasjonsevne
 • Selvstendig, fleksibel og løsningsorientert
 • Strategisk
 • Evne å samarbeid med ulike yrkesgrupper

Vi tilbyr

 • Mulighet for å jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
 • Gode tverrfaglig miljøer og engasjerte kollegaer
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger hos KLP

Annet

 • Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse
 • Det er en fordel om du kan disponere egen bil i tjenesten mot kjøregodtgjørelse etter kommunens reglement
 • Tiltredelse etter avtale

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. 

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Vebjørn Thingnes, Avdelingsleder, 907 19 890
Mary Synnøve Kordahl, Enhetsleder, +47 40408326

Arbeidssted

Valhallvegen 1
2214 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4834525339
Stillingsprosent: 100%
Engasjement
Søknadsfrist: 19.08.2024