Ønsker du en stilling med et skreddersydd opplæringsprogram, med mulighet for personlig påvirkning og med rotasjonsuker i akuttmottaket?

Medisinsk avdeling ved Akershus Universitetssykehus Kongsvinger søker etter to sykepleiere som kunne tenke seg å kombinere livet på medisinsk sengepost med akutt syke pasienter i akuttmottaket!

Dette er en kombinasjonsstilling for at du som sykepleier får god opplæring, masse pasientkontakt, erfaring og kunnskaper med akutt syke pasienter, slik at du står klar for alle utfordringer som kommer inn via vårt akuttmottak. Det vil bli gitt totalt 8 ukers opplæring, hvor det fordeles likt mellom sengepost og akuttmottaket. Rotasjonen vil være 4:2, det betyr 4 uker på sengepost for så 2 uker i akuttmottaket. I stillingen er det tilknyttet hver tredje helg på medisinsk sengepost.

Medisinsk sengeområde 1 og 2 er indremedisinske sengeposter som tar imot øyeblikkelig-hjelp-pasienter innenfor fagområdene lunge, hematologi/infeksjon, hjerte og endokrinologi i 3. etasje og slag, hjerte og generell indremedisin i 4. etasje. Det er henholdsvis 29 (3. etasje) og 22 (4. etasje) senger på sengepostene. Her har vi helsefremmende turnus med arbeid hver tredje helg, i tillegg til fagdager hver 12. uke. På sengepostene jobber vi etter teamsykepleier-modellen.
I akuttmottaket vil du møte alle typer pasienter som tilhører kirurgiske-, ortopediske-, og indremedisinske sengeposter i tillegg til føde/barsel, intensiv og kir/ort poliklinikk. Her vil du få god opplæring i å vurdere (triagere) pasienter, spille en rolle i pasientbehandling og bli god i ABCDE-vurderinger.

Vi ser etter to personer som har et brennende engasjement for sykepleiefaget, som er på utkikk etter en arbeidsplass som tilrettelegger for faglig og personlig utvikling, som vil gagne både bedrift og den ansatte nå og i fremtiden.

Vil du vite mer om hva Kongsvinger har å by på, trykk HER

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil utføre sykepleie til pasienter etter gjennomført opplæring og sertifisering
 • Sengepost
  • Pasientkontakt med pleie og stell, behandling og fortløpende vurdering av pasienter
  • Relevante sykepleierprosedyrer
  • Sikre god pasientsikkerhet gjennom gode observasjoner og evalueringer av pasienter
  • Dokumentasjon i våre pasientsystem (DIPS og Metavision)
  • Delta på legevisitt
 • Akuttmottak
  • Fokusområder er triagering av pasienter, behandling og overvåking av pasientens vitale parametere ved hjelp av moderne overvåkningsutstyr
  • Tett tverrfaglig samarbeid for å sikre god pasientbehandling
  • Sykepleiere i akuttmottaket har lang og spesifikk opplæring til roller i teammottak og ansvarshavende koordinator (AK)

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Ønskelig med relevant yrkeserfaring, som fra prehospital tjeneste, legevakt eller sengepost
 • Nyutdannede sykepleiere med interesse for å jobbe tett på (bedside) pasienter er også velkomne til å søke

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • Evner å tilegne deg praktiske ferdigheter raskt, at du har evne til å prioritere og skjønne betydningen av å samarbeide
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig og er nøye med rapportering og dokumentasjon
 • Er lojal ovenfor lokale føringer, prosedyrer og forordninger
 • Har interesse for det å lære bort ny kunnskap til pasienter og eget personal (pedagogikk)
 • Vurderes personlig egnet for stillingen 

Vi tilbyr

 • Et skreddersydd on-boarding/opplæringprogram over 8 uker, med fokus på pasientkontakt og vurdering av akutt syke pasienter slik at du blir trygg i vurdering, behandling og evaluering av pasienter innenfor indremedisinske fagområder (hjerte, lunge, slag, infeksjon/hematologi, endokrinologi og generell indremedisin)
 • 3-delt turnus med jobb hver 3. helg på sengepost
 • Rotasjonsuker i akuttmottak sammen med triage-sykepleier eller annen rolle relevant for mye pasientkontakt
 • Et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø hvor du kan få en stor rolle i å videreutvikle dette gjennom undervisning, veiledning og opplæring
 • Gode muligheter for videreutdanning
 • Mentor-ordning underveis i løpet for å sikre god opplæring, fremdrift og selvstendighet

Kontaktinformasjon

Kjersti Ruud, Konstituert seksjonsleder MED 2, 907 91 967, Kjersti.Ruud2@ahus.no
Tea Sørli, Seksjonsleder MED 1, 952 80 659, Tea.Marie.Sorlie@ahus.no
Anneli Godtlund, Seksjonsleder akuttmottak, 922 10 711, Anneli.Godtlund@ahus.no

Arbeidssted

Parkveien 35
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HF

Referansenr.: 4832887237
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 15.07.2024