Sana Mottaksdrift har behov for å ansette personer som er faglært eller har universitet/høyskoleutdanning innen barnevern/sosialfag.

Følgende avdelinger/mottak vil ansette: Porsgrunn, Larvik og Kongsvinger.

NB! Vi ber alle søkere om å presisere hvilket mottak de ønsker å bli vurdert til.

Stillingene er deltid (50%) og arbeidstiden vil i hovedsak være ettermiddag/kveld og helg.

Varighet: 6 mnd. med mulighet for forlengelse 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere med følgeperson.
 • Miljøarbeid
 • Aktiviteter
 • Leksehjelp
 • Kartlegging og utarbeidelse av tiltaksplan.
 • Kontakt med representant/verge

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt:

Samarbeidsevner, evne til å ta initiativ og jobbe strukturert og målrettet, evne til å takle raske endringer og evne til å jobbe med mennesker i en spesiell livssituasjon.

Kvalifikasjoner:

 • Gode samarbeidsevner
 • Trygghetsskapende
 • Selvstendig, nøyaktig og ansvarsfull
 • Service og løsningsorientert
 • Sosial, utadvendt og engasjement rundt det å jobbe i et flerkulturelt miljø
 • Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Grunnleggende datakunnskaper.

Vi oppfordrer personer med flerkulturell kompetanse og spesielt ukrainsk og arabisktalende til å søke.

Opplæring og veiledning i stillingen gis av mottakets barnefaglige ansvarlig.

Det vil være særlig fokus på traumebasert omsorg. 

Det er nødvendig at søker har førerkort og disponerer egen bil da boligene som skal besøkes ligger på forskjellige lokasjoner i kommunen.

Søknadsfrist: Snarest

Oppstart: Fortløpende

Ved spørsmål om stillingen kontaktes avdelingen direkte:

Porsgrunn:       Gitte Westlund 948 10 554

Larvik:               Malene B. Benjaminsen 408 80 571

Kongsvinger:    Jon Ivar Bergersen 990 96 571