I Innlandet politidistrikt er det ledig, fast stilling som politioverbetjent, med funksjon som politifaglig etterforskingsleder i tildelte saker. Stillingen er organisatorisk plassert i tjenesteenhet Kongsvinger, Flisa politistasjon. Stillingsinnehaver vil være er av tjenesteenhetens ressurspersoner på politifaglig etterforskingsledelse, og ha funksjon som polititaktisk etterforskingsleder i de sakene der dette besluttes.

Stillingsinnehaver vil også ha et spesielt ansvar for å følge opp den daglige etterforskingstjenesten ved Flisa politistasjon.

Tjenesteenhet Kongsvinger har ansvaret for polititjenesten i kommunene Våler, Åsnes, Grue, Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal. Tjenesteenheten består av tjenestestedene Flisa, Magnormoen og Kongsvinger. Til høsten opprettes det også et nytt tjenestested på Skarnes i Sør-Odal.

Flisa politistasjon har for tiden 5 ansatte etterforskere, ansatte innen orden/forebygg/politikontakt, kontorstøtte og stedsplassert leder. Kontoret har åpent for publikum 5 dager i uken.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for den daglige etterforskingstjenesten ved Flisa politistasjon, herunder: organisere og strukturere den daglige etterforskingstjenesten på Flisa politistasjon
 • Sørge for at anmeldelsesmottaket på tjenestestedet blir betjent
 • Være tilgjengelig for oppdukkende spørsmål fra eksterne og interne aktører herunder publikum
 • Ansvar for beslagsrom
 • Ivareta funksjonen som politifaglig etterforskingsleder i de sakene der dette besluttes
 • Utarbeide etterforskningsplan der dette er pålagt eller hensiktsmessig, herunder identifisere aktuelle hypoteser i den enkelte sak
 • Gjennomføre etterforskningsskritt i tråd med hypoteser og bevistema, eller ved pålegg fra påtaleansvarlig jurist
 • Kunne inngå i politidistriktets "pool" over politifaglige etterforskingsledere som kan brukes ved større saker i distriktet
 • Gjennomføre kvalitetssikring eller saksgjennomgang dersom saken er gjenstand for dette
 • Bidra til å bygge kompetanse innenfor etterforskningsfaget i politidistriktet
 • Etterforske tildelte saker og påse at de er best mulig forberedt for påtaleavgjørelse
 • Bidra til faglig oppfølging og veiledning av etterforskere og deres saker
 • Bidra til kriminalitetsforebygging
 • Andre oppgaver pålagt av ledelsen

Kvalifikasjoner

 • Nødvendig:
  • Politihøgskole/politiskole
  • Minst 5 års erfaring fra etterforsking
  • Videreutdanning innen etterforsking (VEF) eller tilsvarende
  • God kunnskap om bruken av politiet dataverktøy, særlig BL og Indicia
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ønsket:
  • Funksjonsrettet ledelse for etterforskingsledere eller tilsvarende
  • Relevant lederutdanning
  • Erfaring innen etterforskingsledelse
  • God kunnskap om bruk av prosjektmodulen i Indicia
  • Erfaring fra arbeid med "stor sak"
  • Veiledningsped

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og ha god gjennomføringsevne
 • God evne til kommunikasjon og relasjonsbygging
 • God evne til å lede / bygge team i etterforskning av "stor sak"
 • Kunne arbeide selvstendig, strukturert og være initiativrik

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her:  https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/ 

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politioverbetjent (SKO 0287), lønn fra kr 637.000,- pr år 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Odd Rune Bekkemoen, Pob / seksjonsleder, 90517710

Arbeidssted

Industrivegen 4
2270 Flisa

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Innlandet politidistrikt

Referansenr.: 4837466147
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 28.07.2024