Vil du være med på drømmelaget rundt elevene i skolen? 

Hver eneste dag gjør våre medarbeidere i skolen en stor innsats for å hjelpe våre elever til å nå sine drømmer og mål. Skolen skal bidra til at alle barn og unge får brukt sitt fulle potensial og bli den beste utgaven av seg selv. Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) er en viktig del av dette laget rundt eleven.

Som PP-rådgiver er du en viktig støttespiller for medarbeidere i skolen.
Kongsvinger PPT er organisert under oppvekstsektoren som har inkluderende skolemiljø som satsningsområde. PPT samarbeider tett med ti skoler og her tillegges det tverrfaglige samarbeidet stor vekt. Det er etablert et nært samarbeid mellom PPT, stab og skoleeier.

Vi søker en pp-rådgiver/rådgiver med skolefaglig bakgrunn som ønsker å jobbe både som PP-rådgiver på grunnskoleområdet og som skolefaglig rådgiver- med oppgaver knyttet til kvalitetsutvikling i skolen.

Stillingen vil være organisert under PPT, og fordrer et nært samarbeid med leder for ppt og Stab oppvekst. Vi søker en pp-rådgiver/rådgiver som til enhver tid kan være med og ivareta oppgaver knyttet til oppgaver i pp-tjenesten og oppgaver knyttet skoleutvikling. Aktivitetsnivået innen i Oppvekst er høyt. Dette gir utfordrende, varierte og interessante oppgaver. Det er etablert et nært samarbeid mellom PPT, stab og skoleeier.

Arbeidsoppgaver

 • Systemrettet arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling
 • Veiledning og rådgivning
 • Utrednings- og sakkyndighetsarbeid der loven krever det
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Bidra til skoleutvikling

Kvalifikasjoner

 • Høyere pedagogisk utdanning foretrekkes
 • Annen relevant høyskoleutdanning og erfaring kan vurderes
 • Veilednings- og rådgivningskompetanse vektlegges
 • Utrednings- og testkompetanse. Testkompetanse rettet mot barn og unge vektlegges
 • Erfaring fra arbeid i PP-tjenesten og skole vektlegges
 • Bred praksiserfaring fra skole tillegges vekt – undervisning, utviklingsarbeid, ledelse, rådgivning
 • Førerkort kl.B

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Har utpregede samarbeidsevner, og har et blikk for helhet og sammenheng
 • Kommuniserer på en klar og tillitsskapende måte
 • Strategisk, analytisk og evner å prioritere
 • Engasjert, ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • Bidra i utviklingsoppgaver innenfor oppvekst og utdanningsfeltet
 • Selvstendig og kan ta beslutninger
 • Motivert for å utvikle og dele sin kompetanse
 • Bidra til et godt faglig og sosialt fellesskap
 • Utøve godt medarbeiderskap

Vi tilbyr

 • Muligheter for personlig utvikling i et innovativt og faglig fellesskap
 • Lønn etter avtale og iht. kommunens lønnspolitikk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. 

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no. 

Kontaktinformasjon

Anne Kjersti Digerud, Enhetsleder, 415 05 196
Øystein Skoglund, Enhetsleder, 476 84 038

Arbeidssted

Øvre Langelandsveg 65
2214 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4632467582
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 06.04.2023