Maarud søker etter produksjonsoperatører ved vår fabrikk på Disenå. En operatør jobber i team og drifter våre produksjonslinjer for å redusere tap, sikre høy kvalitet på produktene, og nå målene for produksjonseffektivitet. En operatør drifter under produksjon, rengjør og vedlikeholder produksjonsutstyr. Maarud setter sikkerheten til sine ansatte først.

Stillingen rapporterer til linjeleder, og operatører jobber i fabrikkens 3-skiftsordning.

Arbeidsoppgaver

 • Gjøre faste driftsoppgaver på sin produksjonslinje, og bistå andre produksjonslinjer ved behov
 • Sørge for optimal drift av maskiner og utstyr slik at produksjonslinjen når sine effektivitetsmål
 • Føre kontrollskjemaer for kvalitet og sikkerhet
 • Sørge for renhold og vedlikehold av maskiner og utstyr
 • Utføre reparasjoner i henhold til rutiner
 • Sørge for at det er rent og ryddig på sin linje
 • Støtte kolleger og bidra til resultatorientert samarbeidskultur i teamet

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Videregående skole gjerne med fagbrev
 • Arbeidssom og lærevillig
 • Like å jobbe i team og dra lasset sammen med kollegene
 • Gode norskkunnskaper. Må kunne lese og snakke norsk. Engelskkunnskaper er en fordel
 • Må kunne jobbe skift med både dag, kveld og natt
 • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver

Vi kan tilby

 • Lønn etter tariff
 • Hyggelig produksjonsbedrift med moderne teknologiske produksjonsprosesser og lang historie
 • God kantine, nytt pauserom, treningsrom, gratis parkering og gratis potetgull
 • Trivelige kolleger

Har du lyst til å bli en del av Maarud-teamet? https://www.visbrosjyre.no/Maarud/WebView/.

Kortfattet søknad med CV registreres elektronisk via Jobbdirekte, klikk "send søknad"