Helseledernettverket i Kongsvingerregionen søker etter en dyktig og engasjert rådgiver. 
Er du den vi leter etter?

Det er store forventninger til at kommunenes helse og omsorgssektor endrer måten å gi tjenester på, og det er behov for et effektivt og handlingsdyktig interkommunalt samarbeid, for å løse samfunnsoppdraget på best mulig måte.

Vi trenger deg som blir motivert av å jobbe med utvikling av «beste praksis» på bærekraftig vis, – på tvers av kommunene. Er du god på analyser og vurderinger? Er du strukturert, en dyktig lagspiller og opptatt og nysgjerrig på endring og forbedring? Da håper vi å få din søknad!

Helseledernettverket er et samarbeidsforum mellom kommunalsjefene i Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord- Odal og Sør- Odal, samt samhandlingskoordinator som primært koordinerer samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. Formålet med helseledernettverket er å styrke samarbeidet på helse- og omsorgsområdet i kommunene, slik at regionen oppnår målsettinger i tråd med nasjonale føringer, og fremstår som en samlet og likeverdig part i samarbeid med helseforetaket. Nettverket har månedlige møter og rapporter til Rådmannsutvalget. Helseledernettverket har store ambisjoner, og trenger rådgiverbistand for å få tilstrekkelig handlingskraft. Du vil få mulighet til å bidra til et helhetlig og tverrfaglig arbeid med å gjøre regionen best mulig rustet til å møte framtida.

Rådgiverstillingen vil ha hele Kongsvingerregionen, med ca. 49 000 innbyggere, som arbeidsplass. Stillingen får sammen med helseledernettverket en mulighet til å bli en del av et spennende utviklingsarbeid. Sør- Odal kommune skal være vertskommune for den regionale rådgiverstillingen. Stillingen skal rapporterer til den som har lederrollen i helseledernettverket, som p.t. er kommunalsjef for helse og mestring i Sør- Odal kommune. 

 

Arbeidsoppgaver

I et bærekraftperspektiv er det behov for å

 • fange opp og belyse innspill til høringer som kan påvirke den kommunale helsetjenesten
 • utarbeide saksutredning og saksfremlegg i regionale saker som skal behandles politisk
 • være pådriver for innovasjon- og utviklingsarbeid, herunder også aktuell forskning, digitalisering og velferdsteknologi
 • utarbeide regionale planer og strategier på overordnet nivå og på tvers av kommunene, for å sikre en god og helhetlig utvikling av helse- og omsorgstjenesten
 • ta initiativ til å opprette, koordinere og/eller lede prosjekter og ressursgrupper på tvers av regionen
 • kartlegge og koordinere kompetansebehov og etablere felles arenaer for samhandling, erfaringsdeling og opplæring
 • samarbeide med aktuelle opplæringsinstitusjoner og NAV
 • legge til rette for aktuell undervisning
 • delta i prosesser mht. offentlig anskaffelser etter avtale med kommunene
 • sikre at folkehelseperspektivet ligger til grunn og gjennomsyrer alt utviklingsarbeid i regionen
 • søke om eksterne midler til utviklingsprosjekter på vegne av helseledernettverket

Arbeidsoppgavene vil være varierte og til enhver tid knyttet til de oppdrag som helseledernettverket
og Rådmannsutvalget prioriterer.

 

Kvalifikasjoner

 • relevant helsefaglig utdanning fra høyskole eller universitet på minimum bachelornivå
 • minst 3 års relevant arbeidserfaring
 • forståelse for å arbeide i en politisk styrt organisasjon
 • digital kompetanse

Det er en fordel om du har:

 • ledelse- og pedagogisk kompetanse
 • kunnskap om bruk av statistikk og grunnlagstall
 • erfaring med analyse- og vurderingsarbeid
 • erfaring med brukermedvirkning
 • erfaring med prosjektarbeid
 • erfaring med saksbehandling
 • erfaring med innovasjon- forbedringsarbeid
 • erfaring med digitalisering og velferdsteknologi
 • erfaring med offentlige anskaffelser

Personlige egenskaper

 • God til å bygge nettverk og gode samarbeidsrelasjoner
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta initiativ
 • Evne til å uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig
 • Evne til å arbeide analytisk, kunnskapsbasert og løser utfordringer effektivt
 • Du har gjennomføringskraft, med god evne til å takle endringer i prosjekter og oppgaver

Vi tilbyr

 • En spennende 100% fast stilling med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med mange engasjerte og dyktige kollegaer og samarbeidspartnere
 • Store muligheter for å kunne påvirke samfunnsutviklingen
 • Lønn etter avtale, gode pensjonsvilkår og gode arbeidsbetingelser

Kontaktinformasjon

Toril Gundersen, Kommunalsjef, 48997842, toril.gundersen@sor-odal.kommune.no

Arbeidssted

Sykehusvegen 26
2100 Skarnes

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sør-Odal kommune

Referansenr.: 4724481794
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 26.11.2023