Nord-Odal kommune søker etter en rådgiver som må kunne å sette seg raskt inn i og håndtere komplekse saker og som evner å se helhet og sammenheng.

Rådgiver vil være en sentral støttespiller både på strategisk og operativt nivå; for ledere og medarbeidere i organisasjon. Kommunen er i omstilling og rådgiver vil ha en viktig rolle i dette.

Sektor oppvekst og kultur består av barnehager, skoler, bibliotek og kultur.

Arbeidsoppgaver

 • Lede sektorens støttesystemer
 • Bidra inn i komplekse saker knyttet til barn og unge
 • Lede og delta i ulike prosjekt- og planprosesser
 • Utføre ulike rapporteringer innenfor sektoren
 • Saksbehandling knyttet til barnehage- og opplæringslova
 • Utarbeide grunnlag/forberedelser til politiske saker

  Kvalifikasjoner

  • Relevant høyere utdanning, høyskolenivå, innenfor pedagogikk 
  • Relevant arbeidserfaring fra barnehage og/eller skole
  • Ønskelig med utdanning/videreutdanningen eller erfaring innenfor kommunal økonomi
  • Kunnskap og erfaring om offentlig forvaltning og lovverk knyttet til sektoren
  • God samfunnsforståelse
  • Gode digitale ferdigheter
  • Gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
  • Gode norskkunnskaper, bestått B2

  Personlige egenskaper

  • Gode evner til tverrfaglig samarbeid
  • Analytisk og løsningsorientert
  • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
  • Løsningsorientert, fleksibel og evner å prioritere
  • Høy arbeidskapasitet

   

  Personlig egnethet vil bli vektlagt

   Vi tilbyr

   • Bedriftshelsetjeneste
   • Pensjonsordning i KLP
   • Lønn i henhold til avtaleverket/lønn etter avtale
   • Kompetent fagmiljø 

   Annet
   Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.

   Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

   Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.
   Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke. 

   Kontaktinformasjon

   Yvonne Bunes, Konstituert kommunalsjef, oppvekst og kultur, 90018644

   Arbeidssted

   Tiurvegen 7
   2120 Sagstua

   Nøkkelinformasjon:

   Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune

   Referansenr.: 4626281899
   Stillingsprosent: 100%
   Søknadsfrist: 30.03.2023