Vår nåværende regnskaps og økonomimedarbeider fratrer sin stilling 28.02.2025, vi søker vedkommendes etterfølger (med en opplærings og overlappingsperiode på 3 mnd.) Stillingen er fast 100 %.

Du vil arbeide i en virksomhet som driver med utstrakt salg av varer og tjenester som ledd i attføringsarbeidet ved våre avdelinger i tre kommuner. Arbeidet vil i hovedsak være å føre regnskapet, fakturering og lønn.

Vi tilbyr:

En utviklende og selvstendig jobb i et godt arbeidsmiljø. Ordnede forhold med pensjonsavtale og helseforsikring, og lønn etter avtale, samt mulighet til å utgjøre en forskjell og bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Vi vil vektlegge følgende:

  • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner,
  • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig,
  • evne til å arbeide i team og på tvers av faggrupper,
  • gode dataferdigheter, og evne til å lære nye programmer,
  • samt serviceinnstilling og fleksibilitet.

Kompetansekrav:

  • Utdanning: Regnskapsfører eller annen regnskapskompetanse
  • Karrierebakgrunn: Regnskapsfører, regnskapsmedarbeider el.
  • Alt. arbeidserfaring: Drift av eget AS med regnskapsansvar

En evt. ansettelse i stillingen krever at det fremvises politiattest.

Kompetansekravene er ikke absolutte, da personlig egnethet og gode referanser også vil tillegges stor vekt.