Vaskeri- og renholdsavdelingen har driftsansvaret for kommunes vaskeri- og renholdsoppgaver og utfører renholdsoppgaver på alle kommunale formålsbygg i tråd med NS INSTA 800. Avdelingen er underlagt Kongsvinger Kommunale Eiendomsenhet (KKE) og organisert i team bestående av 2 til 8 renholdere. Hvert team har et geografisk avgrenset område der de har ansvar for renhold av kommunale bygg som ligger innenfor dette området. 

Arbeidsoppgaver

 • Utføre renhold etter gjeldene renholdsplan og NS INSTA 800
 • Utføre daglig vedlikehold og ettersyn av renholdsmaskiner og -utstyr.
 • Bestille varer.

Kvalifikasjoner

 • Relevant fagbrev
 • Relevant erfaring fra renholdsfaget kan kompenseres for manglende fagbrev
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt
 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe i team
 • Fleksibel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Personlige egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Funksjonelle renholdsmaskiner og  hensiktsmessig renholdsutstyr
 • Gode renholdsplaner med fokus på kvalitetskrav
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Dagarbeidstid
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Annet

 • Politiattest må framlegges før tiltredelse
 • Snarlig tiltredelse 
 • Enheten har leasingbiler, men det må påregnes å bruke egen bil i tjenesten

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

May Britt Olsson, Teamleder, 474 83 524, May.Britt.Olsson@kongsvinger.kommune.no

Arbeidssted

Schüsslersveg 2
2211 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4634861098
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 03.04.2023