Ønsker du å bidra til at SSBs data brukes til statistikk, forskning og analyse til det beste for samfunnet?

SSB søker en engasjert og strukturert leder til å lede Seksjon for utlån av mikrodata. Vi ser etter en leder som har god forståelse for SSBs samfunnsoppdrag og kjennskap til ulike samfunnsaktørers behov for data. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å utvikle medarbeidere og bygge gode relasjoner og team, er også sentrale kvalifikasjoner.

Seksjon for utlån av mikrodata har 15 medarbeidere med variert bakgrunn og tverrfaglig kompetanse. Seksjonen har en sentral rolle i SSBs viktige arbeid med effektiv og sikker deling av data, og leverer blant annet data til forskningsprosjekter og planleggingsformål hos offentlige myndigheter. Som seksjonssjef skal du drifte og videreutvikle tjenesten innenfor gjeldende regelverk, i takt med ulike brukergruppers behov og forventninger.

Seksjonssjefen er en del av avdelingens ledergruppe. Avdelingen består av seks seksjoner med ansvar for statistikk og analyser på fagområdene befolkning, arbeidsmarked og lønn, helse-, omsorg- og sosialtjenester, inntekt og levekår og utdanning og kultur. Det er utstrakt samarbeid på tvers i avdelingen.

https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=194660326