Beskrivelse

Sentrum videregående skole har ledig 100 % fast undervisningsstilling innenfor elektrofagene omgående, eller etter avtale.

Elektroavdelingen består av to Vg1 klasser Elektro og datateknologi, en Vg2 klasse Elenergi og ekom, en Vg2 og Vg3 klasse i automatisering. Undervisningen vil kunne være på alle trinn avhengig av søkers kompetanse.

Du vil få mulighet til å utvikle et framtidsrettet utdanningstilbud i nært samarbeid med kollegaer og næringsliv.

Vi søker deg som har

 • relevant praksis
 • engasjement for yrkesfag og for pedagogisk utviklingsarbeid med elevene i fokus
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å bygge tillit og skape gode relasjoner
 • evne til å være en trygg og tydelig klasseleder
 • evne til å se den enkelte elevs behov og tilpasse undervisningen etter det
 • god forståelse for bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • førerkort klasse B 

Vi tilbyr

 • en spennende og samfunnsnyttig jobb
 • et godt arbeidsmiljø som vektlegger organisert samarbeid og deling
 • gode rammer, system og rutiner i oppfølgingsarbeidet av elevene
 • et kompetansemiljø med nær tilknytning til næringslivet i regionen
 • lokaler og undervisningsutstyr med høy kvalitet
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling ledig omgående, eller etter avtale
 • kontakt med aktuelle bedrifter vil være en viktig del av arbeidet
 • arbeidsted Kongsvinger

Arbeidsoppgaver

 • undervisning i programfag innenfor elektrofag
 • bidra til at elevene får utplassering i bedrift
 • bidra til å utvikle gode relasjoner og nettverk med lokalt næringsliv
 • tilrettelegge undervisningen i tråd med elevenes behov
 • arbeide for et trygt læringsmiljø i klassene/gruppene
 • holde seg kontinuerlig faglig oppdatert
 • delta i skolens ulike samarbeidsorganer/arenaer for elevoppfølging og utvikling
 • bidra i skolens utviklings- og forbedringsarbeid
 • andre oppgaver etter skolens behov

Kvalifikasjonskrav

 • fagbrev og 2-årig teknisk fagskole eller yrkesfaglærerutdanning/høgskole innen elektro, automasjon eller elektronikk
 • pedagogisk utdanning – søker uten pedagogisk utdanning må gjennomføre dette innen 3 år
 • personlig egnethet vil være en avgjørende faktor ved ansettelse

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Link til søknadsskjema: Søk her