Landbrukstjenester Øst SA

Vi har ledig stilling som skogsarbeider for vår mangeårige kunde Aktiv Skogring på Austmarka

Arbeidsoppgaver er ungskogpleie og planting. (mulighet for enkle male/snekkeroppdrag)

Stillingen er i fra april – oktober hvert år.

Det vil være en fordel om søker bor i nærheten.

Det er ønskelig med utdannelse/skogbruksbakgrunn.

Søker må ha:

erfaring med skogsarbeid/motorsag

egen bil

god helse/fysikk

evne til å arbeide selvstendig

Oppstart april/vår 2022

CV/søknad eventuelle spørsmål sendes til hk-bakke@online.no