Kongsvinger kommune lyser ut en sommerjobb innenfor fagområde byplanlegging. Sommerjobben vil egne seg godt for studenter innenfor arealplanlegging, landskapsarkitektur og arkitektur. Det er ønskelig at du har studert i minst 2 år.

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til Miljø- og samfunnsstabens ansvar for byutvikling og kan for eksempel være rettet mot analyse og vurderinger knyttet mot byrom og grønne områder. En sommerjobb hos oss vil gi deg verdifull og nyttig arbeidserfaring knyttet til byromsplanlegging. Det legges opp til selvstendig arbeid med veiledning. 

Det er ønskelig at du i søknaden formidler hvilken kompetanse du har ervervet deg, hvilke type oppgaver du kan utføre og hvilke uker i perioden juni til august du har mulighet til å jobbe. 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en by med stort fokus på vekst og utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø og engasjerte kolleger med fokus på medarbeiderskap
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale i samsvar med vår lønnspolitikk
 • Fleksibel arbeidstid

Kvalifikasjoner

 • Påbegynt relevant høyere utdanning, helst to eller flere år
 • God evne til å kommunisere skriftlig og muntlig
 • God systemforståelse og IKT-ferdigheter

Personlige egenskaper

 • Du er mulighetssøkende og har evne til å tenke nytt
 • Du har evne til å jobbe selvstendig, men også samarbeide med andre
 • Du er initiativrik og har god gjennomføringsevne
 • Du har en strukturert og effektiv arbeidsform
 • Du har gode relasjons- og samarbeidsegenskaper

 

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. 

Vi ser etter deg som kan identifisere deg med verdiene til Kongsvinger kommune – L I V E T:
Livsglede
Inkludering
Verdsetting
Engasjement
Troverdig

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. 

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kandidater vurderes fortløpende og vi oppfordrer deg til å sende søknad så snart som mulig. 

Kontaktinformasjon

Rune Lund, Kommunalsjef, 474 54 453

Arbeidssted

Rådhusplassen 3
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4625084855
Stillingsprosent: 100%
Sommerjobb
Søknadsfrist: 28.03.2023