Nord-Odal kommune har  to sykehjem.

Solheim sykehjem er spesielt tilrettelagt for personer med demens. Det er 16 plasser fordelt på 2 avdelinger. I tillegg er det et rom beregnet for avlastning og korttidsopphold. Solheim sykehjem er plassert idyllisk til, like utenfor Sand sentrum.

Solheim sykehjem er beregnet for brukere med demens og vi har et godt miljø med fokus på fag og oppfølging av brukere. Bygget er utformet slik at pasientene kommer ut i et fellesareal når de kommer fra rommene sine og kan finne trygghet i å se andre mennesker. Det er også store områder å bevege seg på både inne og ute i hagen for de som har trang til det. Solheim har etablert sansehage i samarbeid med frivillige organisasjoner, med fokus på opplevelse, sanseinntrykk og en meningsfull hverdag ut fra individuelle behov.

Nord-Odal sykehjem har to avdelinger.  Det er en avdeling i 2. etasje og en i 3. etasje. Begge avdelingene har 20 pasientrom. Det er fellesrom med postkjøkken i begge avdelingene.   På sykehjemmet er det i tillegg til pasientrommene kjøkken og vaskeri, kantine, aktiviteter, ergo- og fysioterapi med treningsrom og eget rom for frisør og fotpleie.  Det er lege- og tannlegekontor. Det finnes også et seremonirom med egen inngang og venterom. Det er også eget pårørenderom i 4. etasje, med dusj og toalett. 

Kommunens sykehjem søker etter vikarer i sommer. De som kommer inn som vikarer vil få nødvendig opplæring.

Sykehjemmene har et fokus på godt arbeidsmiljø,  kompetente medarbeidere som er engasjert i folk og fag. Vi arbeider kontinuerlig med heltidskultur.

Vi tar inn aktuelle kandidater fortløpende.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve omsorg til pasienter i tråd med gjeldene krav
 • Hjelpe personer med ulike behov for hjelp
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid og samarbeid på tvers av enheter
 • Dokumentere i fagsystemet PROFIL
 • Det er bredde i pasientgruppen, både når det gjelder alder og medisinske behov

Kvalifikasjoner

 • Beherske IKT som arbeidsverktøy
 • Det er en fordel med kunnskap om demens
 • Både erfarne og nyutdannede oppfordres til å søke, opplæring vil bli gitt
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.

Politiattest må fremvises før tilsetning i henhold til Lov om kommunale helse -og omsorgstjenester m.m.

Personlige egenskaper

 • Du er reflektert og ansvarsbevisst
 • Du har gode samarbeidsevner, samtidig som du kan jobbe selvstendig
 • Du er faglig engasjert
 • Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Du er bevisst på egne holdninger og verdier

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende arbeidsplass
 • Gode og engasjerte kollegaer
 • Humor og arbeidsglede
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning 
 • Lønn etter tariff

 

Annet
Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Søknaden vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 
Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. 
Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.

Kontaktinformasjon

Cecilie Aalborg, +4740020451, 40020451
Jan-Even Rønning, Enhetsleder Nord-Odal sykehjem, 99528532
May Berit Sagbakken Skogheim, Enhetsleder Nord-Odal sykehjem, 91707639

Arbeidssted

Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune

Referansenr.: 4614786530
Stillingsprosent: 50%
Sommerjobb
Søknadsfrist: 31.03.2023