Har du et ønske om å jobbe i helse og mestring? Da er det deg vi trenger i sommer!

Enhet for tilrettelagte tjenester søker ferievikarer som kan jobbe turnus i minimum 4 uker sammenhengende i perioden uke 25-32. 

Vi søker engasjerte ferievikarer som har et ønske om å bistå mennesker med ulike behov til mestring, deltakelse og opplevelse av et godt liv utfra sine forutsetninger. Arbeidstiden er dag, kveld, natt og helg. Det  skal ytes tjenester til mennesker innen psykisk helse og/eller rus/avhengighet, og med psykisk utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser som bor i bofellesskap og til hjemmeboende brukere som får bistand fra ambulerende team. 

Vi tar inn søkere fortløpende frem til søknadsfristen utløper.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre tjenester i tråd med aktuelt lovverk og kommunens regelverk, herunder målrettet miljøarbeid
 • Bistå i dagliglivets gjøremål som praktisk bistand, personlig stell og egenomsorg
 • Samarbeid med kollegaer for gjennomføring og oppfølging av mål og tiltaksplaner
 • Legemiddelhåndtering
 • Utføre arbeidsoppgavene i tråd med brukers funksjonsnivå, og i tett samarbeid med brukeren selv
 • Dokumentasjon av utført helsehjelp 

Kvalifikasjoner

 • Studenter innen helse og sosialfag
 • Pleiemedarbeider, helsefagarbeider, sykepleier, vernepleier og annen relevant 3-årig høgskole
 • Relevant erfaring foretrekkes, men er ikke et krav
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Generelt gode ikt-ferdigheter og vilje til å lære de aktuelle fagsystemer
 • Førerkort kl B er ønskelig

Gyldig politiattest må fremvises før oppstart

Personlige egenskaper

 • Motivert, engasjert og positivt innstilt
 • Interesse for fagfeltet og like å jobbe med mennesker
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er ydmyk og reflektert i samhandling med andre

Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Mulighet for å jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
 • God opplæring vil bli gitt, herunder gjennom e-læringskurs og en-til-en opplæring/veiledning
 • Turnus
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. 
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. 

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Arnvid Sandvik, Avdelingsleder Psykisk helse og avhengighet, 456 38 214
Maria Sætre, Avdelingsleder Hebertunet, 960 14 566
Erik Aaserud, Avdelingsleder – Tommelstadgate, 908 16 489
Hilde Fevik, Avdelingsleder Gullivegen avlastning, 902 16 783
Yvonne Sørensen, Avdelingsleder Skriverlunden, 400 33 273
Anders Øyvind Støkker, Avdelingsleder, Utetjenesten, 924 65 200
Birger Bråthen, Enhetsleder, 922 37 814

Arbeidssted

W. Faye Hansens veg 3
2214 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4620785103
Stillingsprosent: 100%
Sommerjobb
Søknadsfrist: 15.06.2023