Ønsker du en unik mulighet til å påvirke utviklingen av lokalsamfunnet, samt bidra til spennende prosjekter som vil ha innvirkning på Kongsvinger?

Vi har behov for å styrke laget vårt, og søker etter en engasjert prosjektleder som ønsker å ta del i utviklingen av Kongsvinger!

Kongsvinger en en by og land kommune i vekst med 18.000 innbyggere. Kommunene er regionsenter for 7 kommuner med vel 53.000 innbyggere. Kongsvinger ligger sentralt på Østlandet med reiseavstand under 1 time til Gardermoen, vel 1 time til Oslo og er grensekommune til Sverige. Kongsvinger kommune kan tilby godt oppvekstmiljø, moderne idrettsanlegg, variert næringsliv og flotte omgivelser for fritid og sosiale aktiviteter.

Vi søker en prosjektleder som vil ha ansvaret for hele prosessen fra utrednings- og tidligfasearbeid til gjennomføring av egne prosjekter innenfor nybygg, tilbygg, rehabilitering og oppgradering av kommunale formålsbygg og anlegg. Som prosjektleder vil du ha et tett samarbeid med ulike fagområder internt og eksternt, inkludert utbyggere, brukergrupper, drift og andre interessenter. I tråd med Kongsvinger kommunes visjon om at kommunen skal representere et lavutslippssamfunn innen 2050 er det stort fokus på ENØK, klima, miljø og bærekraft i kommunens prosjekter. Kommunens eiendomsenhet KKEiendom forvalter i dag en eiendomsmasse på ca 115.000m2 bygningsareal og har et godt arbeidsmiljø med ca. 75 dyktige og engasjerte ansatte. Eksempler på viktige prosjekter i nær framtid er bl.a. rehabilitering av Kongsbadet, oppgradering av Rådhusteateret og etablering av nytt korttids-, KAD- og avlastningssenter. 

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse, herunder styring av prosjektene innenfor avtalte rammer for kostnader, tid og kvalitet
 • Ivareta byggherrens rolle gjennom alle faser i byggeprosjektene fra behovsutredning, prosjektutvikling, prosjektering, bygging og overlevering, herunder prosjektregnskap og garantioppfølging
 • Kontrahere og lede rådgivere og entreprenører
 • Ivareta oppdragsgivers- og brukernes interesser i hele byggeprosessen

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelor innenfor arbeidsområde. Alternativt kan teknisk fagskole i kombinasjon med lang og relevant erfaring fra byggeprosjekter kompensere for manglende formell utdannelse
 • Erfaring og kunnskap innen prosjektledelse og prosjektstyring av tverrfaglige byggeprosjekter vil bli vektlagt, gjerne typiske kommunale bygg som skole-, helse- eller idrettsbygg
 • Ønskelig med erfaring og kunnskap om gjeldende standarder for kontrakt, utførelse og entrepriserett – herunder lov- og forskrift om offentlige anskaffelser og byggherreforskriften
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • God økonomiforståelse
 • Førerkort klasse B

  Personlige egenskaper

  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Selvstendig, men samtidig opptatt av samarbeid og jobbe i team
  • Serviceinnstilt, omstillingsdyktig og klar for en hektisk hverdag
  • Målrettet, systematisk, strukturert og løsningsorientert
  • Kreativ, analytisk og initiativrik
  • Evne til å håndtere flere prosjekter og saker samtidig
  • God framstillings- og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig

  Vi tilbyr

  • En samfunnsnyttig arbeidshverdag
  • Spennende og utfordrende oppgaver
  • Godt arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap med dyktige kollegaer
  • Fleksitidsordning og muligheter for hjemmekontor
  • Tjenestebil er tilgjengelig for arbeidsreiser
  • Lønn etter kvalifikasjoner/gjeldende lov- og avtaleverk
  • Øvrige vilkår som for kommunalt ansatte inkludert offentlig tjenestepensjon

   

  Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. 

  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

  Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

  Kontaktinformasjon

  Heidi Skjæret Pedersen, Enhetsleder KKEiendom, 48153002

  Arbeidssted

  Rådhusgata 14
  2212 Kongsvinger

  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

  Referansenr.: 4761887136
  Stillingsprosent: 100%
  Fast
  Søknadsfrist: 28.02.2024