Puttara FUS barnehage har ledig stilling som fagleder og daglig leders stedfortreder, 100% fast. Stillingen er ledig fra 1. september eller etter avtale. 

Puttara FUS barnehage har en spennende personalgruppe som sammen med foreldrene og barna skaper en kreativ, lærerik og morsom hverdag. Vi gleder oss til å få på plass en  fagleder som kan fungere som daglig leders stedfortreder, og sammen med resten av personalgruppen og foreldrene kan fortsette det fine arbeidet i barnehagen vår der barnet kommer først.

OM STILLINGEN

Ønsker du å søke stillingen, må du:

 • Være utdannet førskolelærer, gjerne med relevant tilleggsutdanning, ledererfaring og kjennskap til FUS
 • Inneha veilederkompetanse- og erfaring både ifht. foresatte og ansatte 
 • Ha IKT-kompetanse og gjerne erfaring med økonomi og digitale systemer/portaler 
 • Ønske å jobbe etter FUS visjon og verdier
 • Være faglig sterk, profesjonell og opptatt av din egen og medarbeidernes utvikling.
 • Ha evne og vilje til å ta i bruk medarbeidernes kompetanse og ha fokus på relasjonsledelse
 • Være glødende, skapende og tilstedeværende
 • Være strukturert, analytisk og ha gode samarbeidsevner
 • Kunne lede mot å nå barnehagens mål og jobbe strukturert med barnehagens satsningsområder som er CLASS, TIK, egenledelse i lek og læring, Sabona og COS. 
 • Være endringsvillig og evne å jobbe forskningsbasert slik at barna trives, utvikler seg og lærer best mulig. 
 • Ha digital kompetanse og evne å bruke våre digitale plan- og kommunikasjonsverktøyer samt lederportaler. 
 • Evne å jobbe tett med daglig leder og håndtere flere prosesser og utfordringer
 • Innfri dine delegerte arbeidsoppgaver og ansvarsomåder etter avtale med daglig leder. 
 • Møte alle mennesker med respekt og inneha et service- og hjelperperspektiv for foresatte, barn, ansatte og daglig leder samt øvrige samarbeidspartenere 
 • Ha gode engelskkunnskaper da vår faglige plattform CLASS og TIK foregår på engelsk

Vi kan tilby:

 • Kompetanseutvikling og kurs i CLASS og TIK 
 • Utvikling i forhold til lederrollen og teambygging
 • Et etablert og positivt samarbeid med andre barnehager i kjeden
 • Konkurransedyktige betingelser
 • En flott personalgruppe med 40% menn ansatt
 • Eget kontorareale samt arbeidsverktøyer som PC og telefon 
 • Puttara FUS idretssbuss med opplegg tilrettelagt av idrettspedagogene våre
 • Fleksibel arbeidstid 

NB! Alle søknader må sendes elektronisk, vi gir alle tilbakemeldinger via det digitale søknadssystemet. Søknadspapirer returneres ikke.

Menn oppfordres spesielt til å søke.

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse. Personlig egnethet vil vektlegges.

Les mer om oss på www.fus.no/puttara

https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=225102170