I Seksjon for metoder er det nå ledig inntil to stillinger. Seksjonen har ansvaret for utvikling og bruk av statistiske metoder i SSB. Metodearbeidet skal danne grunnlag for å innhente og bruke et variert spekter av datakilder til offisiell statistikk og bidra til å standardisere og effektivisere produksjonen i SSB. 

Som følge av SSBs ansvar for kvalitet i all offisiell statistikk og at vi i økende grad vil dele data på mikronivå, er konfidensialitet et område vi nå vil styrke. 

På norsk finnes ikke noe godt ord for metodeområdet konfidensialitet. Begrepet konfidensialitet er knyttet til personvern og hvordan SSB skal publisere statistikk og gjøre mikrodata tilgjengelig med minst mulig tap av informasjon, uten at informasjon om enkeltpersoner eller andre typer statistiske enheter skal kunne avsløres. På engelsk brukes begrepene statistical data confidentiality og statistical disclosure control .  

Stillingen skal bidra til å utvikle konfidensialitet som fagområde i SSB, gjennom å utvikle og ta i bruk eksisterende og nye metoder for konfidensialitet. Arbeidet er avgjørende for tilliten til SSB og for at vi skal kunne utføre vårt samfunnsoppdrag. 

Stillingen kan være i Oslo eller Kongsvinger.   

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=193991131