Vi søker lege med engasjement, kunnskap og erfaring innen allmennmedisin, geriatri, indremedisin eller demens.
Stillingen er i dag 80% fast. Det kan vurderes en økning til 100%.

Kommunen har to sykehjem med totalt 57 plasser. På Nord-Odal sykehjem er det 40 plasser, fordelt på både langtidsplasser og korttidsplasser, samt en KAD seng. Solheim sykehjem har 17 plasser for personer med demens, i hovedsak langtidsplasser.  

Stillingen har base på Nord-Odal sykehjem, med arbeidstid på dagtid i ukedagene. Stillingen er organisert i virksomhet helse og mestring og rapporterer til virksomhetsleder. Det er eget nettverk for sykehjemsleger i regionen og kommunen er tilknyttet regionalt samfunnsmedisinsk senter. Våre avdelinger har et vidt spenn av utfordringer innen allmennmedisin, geriatri, psykiatri og palliasjon med mer.

Sykehjemslege har det overordnede medisinske ansvaret på sykehjemmene. Sykehjemslege skal ta stilling til behandlingsnivå, og skal ha en god og åpen kommunikasjon med pasient og pårørende. Dette inkludere drøfting av medisinske fakta, pasientens og pårørendes ønsker og forventninger, etiske aspekter og mulige handlingsalternativer.

Gyldig politiattest må framlegges før oppstart.

Arbeidsoppgaver

 • Legeansvar for totalt 57 pasienter/beboere på de to sykehjemmene
 • Arbeide i overenstemmelse med kommunedelplan for helse og omsorg, kommunens mål og verdigrunnlag
 • Bidra til at pasientsikkerhet og kvaliteten på legetjenesten blir ivaretatt etter gjeldende lover og forskrifter
 • Undervisning og veiledning til annet helsepersonell, samarbeidspartnere, pasient og pårørende
 • Være en tydelig pådriver for kunnskapsbasert praksis
 • Samhandling med eksterne aktører som kommuneoverlege, legevakt, fastleger og spesialisthelsetjeneste
 • Bidra i utviklingsprosesser, systematisk utvikling av kvalitetsrutiner, ny teknologi og samskaping

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ønskelig med spesialisering innen allmennmedisin, geriatri eller indremedisin
 • Ønskelig med erfaring fra primærhelsetjenesten og sykehjemslegearbeid
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, ha bestått norsk B 2
 • Gode IKT – kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Fleksibel, målrettet og løsningsorientert
 • Er glad i å jobbe med eldre mennesker og er interessert i geriatri
 • Er opptatt av å holde deg faglig oppdatert og formidle kunnskap videre ved å aktivt bidra i intern veiledning og undervisning

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsvilkår og lønn etter avtale
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning i KLP

Annet
Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. 

Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke. 

Kontaktinformasjon

Trond Berge, Virksomhetsleder helse og mestring, 906566691
Annbjørg Elisabeth Gentenaar, Kommunalsjef for helse og omsorg, 45104111, postmottak@nord-odal.kommune.no
Arne Skogholt, Kommuneoverlege, 95484039

Arbeidssted

Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune

Referansenr.: 4718748280
Stillingsprosent: 80%
Fast
Søknadsfrist: 30.11.2023