Vil du være med å utvikle kommunens av helse- og omsorgtjenester?

Målet er at innbyggerne skal kunne ivareta sin egen helse, få muligheten til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Ved hjelp av innovasjon, digitalisering og velferdsteknologi vil kommunens medarbeidere involvere brukerne i å sine mål. 

Roverudhjemmet har 13 plasser for korttid og rehabilitering innen somatisk sykdom, samt kommunal akutt døgnenhet (KAD) med 1 plass og gir tjenester tilpasset eldre med somatiske og/eller kognitiv svikt med omfattende pleie- og omsorgsbehov. Roverudhjemmet inngår sammen med Langelandhjemmet og Skyrud demenssenter  i enheten for institusjonstjenester i kommunen.

Vi ønsker å øke sykepleiekompetansen på natt og har ledig 3 faste stillinger på natt ved Roverudhjemmet. Sykepleier vil primært være knyttet opp til KAD/korttidsavdelingen og demensavdeling, men må kunne bistå  andre avdelinger etter behov. Natt teamet består av sykepleiere og helsefagarbeidere. Her vil du få muligheten til å jobbe med kompetente og engasjerte kolleger med avdelingsleder som nærmeste leder. 

Arbeidsoppgaver

 • Utøvende sykepleie i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Kartlegging, igangsetting og gjennomføring av tiltak med vekt på brukermedvirkning og mestring
 • Veiledning, undervisning og informasjon til  pasienter, pårørende og kolleger

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Relevant praksiserfaring er ønskelig
 • Generelt gode IKT- ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fag systemer
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Faglig dyktig og evner å jobbe selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit
 • Omstillingsorientert og lyttende
 • Tydelig og målrettet
 • Pålitelig og har høy arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner, er fleksibel og evner å jobbe i team

Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Fast ordning med faglig veiledning etter behov
 • Mentorordning for alle som tilsettes
 • Faglig utfordringer i et inspirerende og støttende arbeidsmiljø
 • Mulighet for relevant kompetanseutvikling
 • Mulighet for rekrutteringstilskudd på 30.000,-
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Helsefremmende turnus på natt med en ukes fri mellom arbeidsperiodene
 • Kr. 70 pr. time i nattillegg i tidsrommet kl. 22.00 – 06.00
 • Fortrinn til vikarvakter på natt

Annet

 • Politiattest må framlegges før tiltredelse
 • Snarlig tiltredelse

Kongsvinger kommune har " LIVET" som verdigrunnlag  – livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement og troverdighet. Kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.
Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Kristin Halvorsen Saghaug, Avdelingsleder, 479 75 156, kristin.halvorsen.saghaug@kongsvinger.kommune.no

Arbeidssted

John Ruuds veg 3 -5
2216 Roverud

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4631251131
Stillingsprosent: 60%
Fast
Søknadsfrist: 26.03.2023