Vil du være med på å utvikle tjenestene i Helse og mestring?

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleien, ambulerende natt-tjeneste i kommunen, personlig assistanse, seniorsenter og dagsenter for eldre. Brukerne tildeles tjenester etter behov og funksjonsnivå. Det jobbes etter hjemme-best perspektivet der det tilrettelegges for hverdagsmestring, og vi har en utstrakt bruk av velferdsteknologi for at innbyggerne skal kunne klare seg lengst mulig i egen bolig.  Vi jobber for at innbyggerne skal kunne ivareta sin egen helse, få mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre.

Hjemmebaserte tjenester har tre ledige stillinger, som sykepleier og/eller vernepleier. Stillingene er faste og 100%. Hos oss vil du ha en variert arbeidshverdag med oppgaver i enhetens base og hjemme hos pasientene. Her får du mulighet til å jobbe både selvstendig og i team. Våre sykepleiere og vernepleiere jobber i hovedsak med sykepleiefaglige oppgaver. Å arbeide hos oss vil gi deg faglig utvikling og du får opparbeidet deg spisskompetanse i en variert og faglig spennende hverdag. 

Vi søker deg som har interesse for og kompetanse til å jobbe med denne pasientgruppen og som samtidig ønsker å bidra til et bredt og godt fagmiljø med engasjerte kollegaer!

Arbeidsoppgaver

 • Utøve direkte sykepleie i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Kartlegge, iverksette og gjennomføre tiltak i tråd med hverdagsmestring og brukermedvirkning
 • Iverksette tiltak for å optimalisere hjemmesituasjonen
 • Ansvarlig sykepleier for ulike fagteam bestående av helsefagarbeidere
 • Samarbeide med andre tjenesteutøvere og samarbeidspartnere
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kolleger

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier eller vernepleier
 • Relevant praksiserfaring som sykepleier/vernepleier er ønskelig
 • Kjennskap til hverdagsmestring er en fordel
 • Stor interesse for brukermedvirkning og ivareta pasientens ressurser
 • Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Høy arbeidskapasitet og evner å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeids,- og kommunikasjonsevner
 • God serviceinnstilling
 • Motivasjon til videreutvikling
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Mulighet for å jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for å jobbe med hovedsaklig sykepleiefaglige oppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på økt nærvær
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fokus på helsefremmende turnus, med to-delt turnusordning

 

Annet

 • Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse
 • Enheten har leasingbiler, men det må påregnes å bruke egen bil i tjenesten ved behov 
 • Snarlig tiltredelse

 

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no. 

Kontaktinformasjon

Sara Trøftbråten, Avdelingsleder Hjemmebaserte tjenester, +47 40031098

Arbeidssted

Otervegen 26
2211 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4785415993
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 21.04.2024