Vil du bli vår nye medarbeider?
Hjemmebaserte tjenester Kongsvinger med base på Roverud søker etter sykepleier/vernepleier. Vi betjener hovedsakelig områdene  Roverud, Brandval og Lunderseter. Enheten har flere baser i Kongsvinger kommune som samarbeider tett om  å levere tjenester til brukerne.

 Det jobbes etter hjemme-best perspektivet og tilrettelegges for hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Målsetningen er at innbyggerne skal kunne klare seg lengst mulig i egen bolig. Kommunen har som mål å møte framtidens utfordringer med god kvalitet og ressurseffektive tjenester.  

Arbeidsoppgaver

 • Utøve direkte sykepleie i henhold til gjeldende krav til kvalitet
 • Kartlegge, iverksette og evaluere tiltak i tråd med hverdagsmestring og brukermedvirkning
 • Iverksette tiltak for å optimalisere hjemmesituasjonen
 • Samarbeide med andre tjenesteutøvere og samarbeidspartnere
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kolleger
 • Aktivt bidra til at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, helsefremmende og inkluderende

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier /vernepleier
 • Studenter som er ferdig med bachelorutdanning våren 2023, er velkommen til å søke
 • Relevant praksiserfaring som sykepleier er ønskelig
 • Kjennskap til hverdagsmestring og -rehabilitering
 • Stor interesse for brukermedvirkning og ivareta pasientens ressurser
 • Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Faglig dyktig og engasjert
 • Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit
 • Pålitelig og har høy arbeidskapasitet
 • Fleksibel og med rask omstillingsevne
 • Må tåle i perioder høyt arbeidstempo, og kunne prioritere de viktigste oppgavene først.
 • Evne til å  jobbe selvstendig og i team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø, har gode samarbeidsevner og god arbeidsmoral

Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Mulighet for relevant kompetanseutvikling
 • Fokus på arbeidsmiljø, nærvær,  hverdagsmestring- og rehabilitering
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk.
 • Gode pensjons,- og forsikringsordninger
 • Helsefremmendeturnus
 • Tiltredelse etter avtale
 • Mentoroppfølging av nyansatte
 • Samarbeid med faglig dyktige kollegaer

Annet

 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse
 • Kommunen har leasingbiler

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no 

Kontaktinformasjon

Anne Marie Johansen, Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester, 913 52 120

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4614081655
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 02.04.2023