Er du faglig nysgjerrig, glad i utfordringer og variasjoner –  har vi jobben for deg!

Hos oss treffer du pasienter med ulike problemstillinger og alle skal møtes på en trygg og respektfull måte. Sykepleietjenesten betjener mottak og innskrivning av pasienter, vurdering etter sykepleietriage, observasjon og tiltak før og etter legekonsultasjon. I tillegg ivaretar sykepleier henvendelse via legevaktssentral med å vurdere og iverksette tiltak per telefon. Vi har et tverrfagligsamarbeid med prehospitale tjenester som politi, kriseteam og ulike avdelinger ved Ahus.

Kongsvinger interkommunal legevakt yter øyeblikkelig hjelp til ca. 41 500 innbyggere i kommunene Grue, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger og er lokalisert i Akershus universitetssykehus (Ahus), avdeling Kongsvinger med Kongsvinger kommune som vertskommune.  Vi er en moderne, fremtidsrettet og veldrevet legevakt med myndige og erfarne ansatte.
Legevakta er organisert i Forebyggende enhet og regionale helsetjenester, har 7,8 årsverk sykepleiere, ca. 30 leger deltar i vaktordningen, og har legevaktsoverlege i 20 % stilling. Den kommunale legevaktordningen er en allmennmedisinsk virksomhet som skal sikre at alle som bor og oppholder seg i kommunene, kan få nødvendig helsehjelp. Legevakten vurderer henvendelser om øyeblikkelig hjelp og foretar nødvendig oppfølging gjennom hele døgnet. 

Vi har nå ledig 60% stilling på natt og 80% stilling i tredelt turnus.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre praktiske sykepleieprosedyrer, målinger og prøvetaking 
 • Oppfølging og behandling av pasienter etter delegasjon fra legevakten
 • Sørge for tverrfaglig samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten, politi, pårørende, kriseteam og andre instanser
 • Ha ansvar for å triagere pasientene på telefon og oppmøte – finne hastegrad på henvendelsen
 • Betjene legevaktssentralen
 • Ivareta god pasientsikkerhet
 • Sikre god dokumentasjon iht lovverk og interne rutiner
 • Veiledning og opplæring av kolleger, elever, lærlinger og studenter

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier/ bachelor innen helse
 •  2. eller 3. års sykepleierstudent med helsefaglig bakgrunn er velkommen til å søke
 • Relevant erfaring fra lignende arbeid er ønskelig.
 • Engasjement og interesse for akuttmedisin
 • Gode datakunnskaper
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Beherske engelsk muntlig

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt, ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendig, men samtidig evne å jobbe i team
 • Like utfordringer og takle høyt arbeidspress
 • Faglig interessert og nytenkende og reflektere rundt egen praksis
 • Ha et bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet
 • Bidra til et godt omdømme

 Personlige egnethet vektlegges særskilt.

Vi tilbyr

 • Eget mentorprogram for nyansatte  
 • Et godt og engasjerende arbeidsmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i samhandling med dyktige kolleger.
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Turnus  

Annet

 • Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Trine Elnæs Sandbakken, Avdelingsleder, 97574669

Arbeidssted

Parkvegen 35
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4633124198
Stillingsprosent: 80, 60%
Fast
Søknadsfrist: 26.03.2023