Har du sansen for matlaging, og kanskje erfaring fra kantine eller storkjøkken? Da kan vi ha muligheten for deg!

Ved kjøkkenet på Austbo HDO er det nå behov for flere tilkallingsvikarer og ferievikarer på kjøkkenet i ulik stillingsbrøk.

Austbo består av Austmarka hjemmebaserte tjenester og heldøgnsbemannede boliger på Holt og Austmarka. Austmarka HDO har 28 leiligheter der brukerne tildeles tjenester etter behov og funksjonsnivå. Det jobbes etter et "hjemme-best"- perspektiv der det tilrettelegges for hverdagsmestring for at innbyggerne skal kunne klare seg  best mulig i egen bolig. Brukerne skal som en hovedregel få bo livet ut i omsorgsboligene og tverrfaglig kompetanse er derfor viktig. 

Arbeidet innebærer tilbereding og servering av måltider til beboere i HDO.

Arbeidsoppgaver

 • Tilberedning og servering av måltider
 • Rydding og oppvask
 • Håndtere næringsmidler
 • Forfallende kjøkkenarbeid
 • Varemottak
 • Betjene kasse

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med relevant erfaring/praksis fra arbeid på kjøkken
 • Evner å jobbe selvstendig

Personlige egenskaper

 • Glad i å lage mat
 • God kunnskap om næringsmidler
 • Faglig dyktig og evne til å jobbe selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 Personlig egnethet vektlegges særskilt 

Vi tilbyr

 • God opplæring
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. 

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Vi ser frem til å motta din søknad!

Kontaktinformasjon

Pia Helene Wilhelmsson, Avdelingsleder, 951 42 704
Camilla Seigerud, Enhetsleder, +47 489 90 777

Arbeidssted

Åbogenvegen 27
2224 Austmarka

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4771532308
Stillingsprosent: 60%
Fast
Søknadsfrist: 30.04.2024