Det er ledig en nyopprettet 100 % stilling som ingeniør for avløp spredt bebyggelse. Ansvaret for kommunal infrastruktur er lagt til kommunalteknisk avdeling. I denne avdelingen er veg, vann og avløp organisert.

Arbeidsoppgaver

Oppfølging av plan for opprydding i dagens avløpsforhold i spredt bebyggelse.

 • Sende ut og følge opp pålegg om utbedring av private avløpsanlegg.
 • Veilede og ha tett kontakt med publikum.
 • Kommunens koordinator i vannsamarbeidet i regionen

 

I tillegg tillegges stillingen:

 •  Iverksette og koordinere planlagte og vedtatte oppgaver/prosjekter
 • Oppfølging av saneringsplan og nyanlegg innenfor VA
 • Gemini VA (legge inne og oppdatere kommunen ledningskartverk)
 • Administrativ og politisk saksbehandling iht. gjeldende lovverk
 • Offentlig forvaltning innenfor fagområdene
 • Driftsoppfølging av vann- og avløpsrenseanleggene
 • Slamrenovasjonsordningen
 • Oppfølging av internkontrollsystemet samt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Generell saksbehandling 

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse fra høgskole eller tilsvarende
 • Erfaring fra fagområdet
 • God kunnskap om bruk av dataverktøy
 • Førerkort klasse B kreves

  

Personlige egenskaper

 • Strukturert og resultatorientert
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet
 • Evne til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre
 • Fleksibel og endringsvillig med fokus på nytenkning og utvikling 

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med spennende, utfordrende og allsidige oppgaver
 • Faglige utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gunstig pensjonsordning

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=225210281