Om stillingen

Ved Kriminalomsorgen Innlandet er det ledig 100% fast stilling som verksbetjent/ miljøterapeut ved lokasjon Kongsvinger.

En verksbetjent/ miljøterapeut skal ha evne til å lede opplæring, sysselsetting og oppfølging av innsatte og ta selvstendige beslutninger innen eget arbeidsområde. Verksbetjent/ miljøterapeut skal ha evne til sikkerhetstenkning, grensesetting og konfliktløsning samt være en samtalepartner og veileder for de innsatte, og delta i målrettet faglig kvalifiseringsarbeid med innsatte.
 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar for verksted.
 • Lede og delta i opplæring, sysselsetting og oppfølging av innsatte.
 • Delta i målrettet faglig kvalifiseringsarbeid med innsatte.
 • Ha evne til sikkerhetstenkning, grensesetting og konflikt løsning, samt være en samtalepartner, motivator og veileder for de innsatte.
 • Legge arbeidsplaner for ansvarsområdet.
 • Kvalitetssikre arbeidet.
 • Fokus på helse, miljø og sikkerhet, inkludert opplæring og dokumentasjon i bruk av maskiner og utstyr.
 • Registrere og dokumentere aktivitet til den enkelte innsatte.
 • Ha oversikt og ansvar for forbruksmateriell.
 • Bestilling av materiell, i samarbeid med verksmester.
 • Bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Den som ansettes må påregne endringer i ansvar- og arbeidsområde.
 • Den som ansettes må være villig til å gjennomføre Kriminalomsorgens verksbetjentutdanning

Utdanning og erfaring

Du må ha

 • Relevant fagbrev. Relevant erfaring kan erstatte krav om fagbrev. 

Eller:

 • Bestått 3-årig videregående skole og ha relevant yrkeserfaring.
 • Erfaring innen håndarbeid og symaskin.
 • Interesse for design og utvikling av hobbyprodukter.
 • Kreative evner innen småindustri.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Beherske engelsk muntlig da kommunikasjon med innsatte i stor grad gjennomføres på engelsk.
 • God kunnskap og erfaring i bruk av IKT – systemer eller verktøy.
 • Førerkort klasse B, manuelt gir.
   

 

 

Personlige egenskaper

•    god kommunikasjons-, motivasjons- og samarbeidsevner.
•    evne til sikkerhetstenkning.
•    evne til å jobbe selvstendig, målrettet og systematisk med de innsattes arbeidshverdag.
•    evne til å søke gode løsninger for den enkelte, i samspill med øvrige kollegaer, ledelse og eksterne samarbeidspartnere.
•    du må være tålmodig, ansvarsfull og fleksibel og ha evnen til å motivere mennesker i vanskelige livssituasjoner.
•    lojalitet og evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stillingen lønnes i stillingskode 0275 Verksbetjent ltr. 41 – 57 kr. 443.000 – 557.000 eller 0808 Miljøterapeut ltr. 41 – 51 kr. 443.000 – 509.300 avhengig av ansienitet. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.  

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fengselsinspektør Elin Heiestad tlf.91 70 09 74 , eventuelt avdelingsleder Ola Busterud tlf. 99 29 74 97.

Søknad og CV sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.