Vi søker sykepleierstudenter, assistenter, helsefagarbeidere, sosionomer, vernepleiere, vernepleierstudenter, folkehelse-arbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og evt. annen fag-kompetanse.

Hjemmebasert Omsorg er en enhet i Åsnes kommune som omfavner flere trinn i omsorgstrappen. Hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste, miljøarbeidertjeneste, avlastningsbolig for barn- og unge, dagsenter for personer med en demens, samt døgnbemannet bolig for rus- og psykiatri er tjenester som inngår i enheten. Personer med brukerstyrt personlig assistent (BPA) er også en del av vår tjeneste.

Arbeidsoppgaver

Miljøarbeidertjeneste: 
Du vil yte helsehjelp, veilede og motivere pasienter og brukere med redusert egenomsorgsevne, og bistå med praktiske gjøremål utfra den enkelte pasient/brukers behov. Arbeidet rettes også mot å ivareta barn i avlastning i egnet bolig. Enkelte av våre pasienter og brukere vil også være i behov for en personlig assistent, hvor arbeidsdagen foregår i pasientens/brukerens hjem.

Somatikk og Praktisk bistand:
Er delt inn i 2 distrikt: Nord og Sør, hvor oppgavene omhandler hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Man skal yte helsehjelp til pasienter og brukere som har redusert egenomsorgsevne. Dokumentasjon av planlagt og gjennomført helsehjelp er en viktig del av arbeidshverdagen. Vi yter også praktisk bistand til brukere med dette behovet. 

Natt:
Du vil yte helsehjelp, og betjene trygghetsalarmer ved enheten på natt. Arbeidsoppgavene utføres i pasientens/brukerens hjem og ved RUPS – psykisk helse og rus bolig, som er en heldøgns bemannet bolig. Du må føle deg komfortabel med å jobbe på natt, og jobbe selvstendig. Du vil jobbe i et 2 spann på natt.

RUPS:
Du vil yte helsehjelp, veilede og motivere pasienter og brukere med redusert egenomsorgsevne, og bistå med praktiske gjøremål utfra den enkelte pasient/brukers behov. Arbeidsoppgavene utføres i pasientens/brukerens hjem og ved RUPS som er en heldøgns bemannet bolig. Du må føle deg komfortabel med å jobbe med pasienter og brukere som har utfordringer knyttet til psykisk uhelse og rusutfordringer.
Dokumentasjon av planlagte og gjennomførte oppgaver er en viktig del av arbeidshverdagen.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som er samvittighetsfull og dedikert til jobben. Det er en fordel med kjennskap til Profil som dokumentasjonsverktøy.

Personlige egenskaper

Vi vektlegger personlig egnethet og samarbeidsevner. Søkere til Hjemmetjenesten må ha førerkort klasse B.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en aktiv hverdag med nye utfordringer og gode kollegaer å dele de med. Et hyggelig arbeidsmiljø med trygge, dyktige og svært engasjerte medarbeidere. Som ansatt i Åsnes kommune inngår medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge, hvor det også er mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

Kontaktinformasjon

May Lena Nordli, Saksbehandler, 94008547, MayLena.Nordli@asnes.kommune.no

Arbeidssted

Rådhusgata 10
2270 Flisa

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Åsnes kommune

Referansenr.: 4722209823
Stillingsprosent: 0%
Annet
Søknadsfrist: 30.11.2023