Vikariat Deltidsstilling30-50% i Solopraksis i Kongsvinger Kommune .

Hva vi ser etter

  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus

Arbeidsoppgaver

  • Listelengde: 1300

  • Journal system: WEBMED

  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus

  • Stillingen gjelder Deltidsstilling 30-50%.

  • Ingen kostnad for leie av listen, sekretær og faste utgifter. Dette dekkes i sin helhet. Driften av legekontor besørges av daglig leder.

  • Betaling for vikariat skjer via takster for arbeidet utført (normaltariffen/nullavtale)

  • Kostnader for materialbruk kan avtales nærmere.

  • Veileder er tilgjengelig ved legekontoret hvis behov for dette i påvente av turnustjeneste. Leger i påvente av turnustjeneste er velkommen til å søke, LIS1/turnustjeneste er ikke påkrevd.

  • Assistanse/ansvar for NAV forespørsler kan avtales nærmere.

Ta kontakt på telefon 41768854 ved mer detaljer .

Vi tilbyr

Hyggelig arbeidsplass og meget flink legesekretær .

Fleksibilitet i arbeidsdager og arbeidstid .

Betaling for vikariat skjer via takster for arbeidet utført (normaltariffen/nullavtale)

Ingen kostnad for leie av listen, sekretær og faste utgifter. Dette dekkes i sin helhet. Driften av legekontor besørges av daglig leder.

Veileder er tilgjengelig ved legekontoret hvis behov for dette i påvente av turnustjeneste. Leger i påvente av turnustjeneste er velkommen til å søke, LIS1/turnustjeneste er ikke påkrevd.