Har du interesse, kompetanse og entusiasme for ledelse ? Da er dette jobben for deg!

Vi søker etter en ny, motivert og engasjert leder for våre barnepleiere, jordmødre og sykepleiere. I tillegg ønsker vi at du kan bidra til å videreutvikle avdelingen vår.

Avdelingen er en kombinert føde/barsel og gynekologisk avdeling. Den består av to seksjoner, hvorav  èn seksjon for legetjenesten og èn seksjon, med til sammen ca 25 årsverk, for pleietjenesten. 

Du vil bli en del av et utviklende og godt arbeidsmiljø og medlem i et lederteam preget av god samhandling og et målrettet, systematisk arbeid.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Visste du at vi vant ammehjelpens begeistringspris 2023? Vi er sertifisert som mor – barn vennlig sykehus og har ca 500 fødsler i året. 
Avdelingen i Kongsvinger har tidligere også blitt kåret til en av landets beste fødeavdelinger?  Vi er stolte og glade i fødeavdelingen vår! 

Gynekologisk poliklinikk er en del av vår virksomhet hvor det gjennomføres 4-5000 konsultasjoner pr. år.

Til sammen har vi ca 25 årsverk for pleietjenesten.  

Vi har forbedringsprosjekter, og ressursgrupper i avdelingen, og vi jobber kontinuerlig med å opprettholde et godt faglig nivå.

 

Avdelingen har to fødestuer og åtte pasientrom, ett mottaksrom og to ultralydrom. Vi har fokus på god oppfølging gjennom svangerskapet/fødsel og i barseltid. Vi tilstreber å tilby alle familierom. Avdelingen har et nært samarbeid med pediatrisk poliklinikk som er bemannet med barnelege tre dager i uken.

Vår avdeling på Kongsvinger er en del av Kvinneklinikken og har tett samhandling med Ahus på Nordbyhagen både faglig og driftsmessig.

Pasientgruppen vår er innbyggere i Kongsvinger, Grue, Eidskog, Sør – og Nord Odal samt Nes kommune og vi har ø-hjelps funksjon for enkelte pasientgrupper fra Eidsvoll og Ullensaker.

Kongsvinger ligger omkring 30 km fra svenskegrensen, 67 km fra Oslo lufthavn Gardermoen og 94 km fra Oslo. Kommunen har full barnehagedekning. Vil du vite mer om Kongsvinger kommune og mulighetene, trykk her.

Hvis dette høres spennende ut, ser vi frem til å høre fra deg. Ikke nøl med å ta kontakt hvis du har spørsmål. Ønsker du å bli litt bedre kjent med Ahus Kongsvinger så  følg gjerne denne linken; Ahus Kongsvinger

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Å lede og koordinere driften av seksjonen på en effektiv og etisk forsvarlig måte, samt ha fokus på et godt arbeidsmiljø
 • Å ha fag -, budsjett -, personal- og resultatansvar for seksjonens samlede virksomhet
 • Ha fokus på fagutvikling, kvalitet- og forbedringsarbeid
 • Bidra til å ivareta samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene samt vernetjenesten
 • Bygge gode nettverk med både interne og eksterne samhandlingspartnere

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra lederstilling med personalansvar vektlegges
 • Det er ønskelig med formell lederutdanning . Dersom du ikke innehar denne kompetansen, er det en forventning om at du har vilje til / ønske om å ta denne utdanningen
 • Autorisert jordmor med minimum 5 års klinisk praksis, helst fra fødeavdeling, søkere med annen relevant helsefaglig utdanning på bachelornivå kan komme i betraktning
 • Beherske skandinavisk språk, skriftlig og muntlig 
 • Ønskelig med kjennskap til våre elektroniske arbeidsverktøy; Gat og Personalportalen

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede og gjennomføre hensiktsmessige prosesser for å oppnå kvalitetsmessige og gode resultater
 • Være endringsvillig og beslutningsdyktig
 • Være en god relasjonsbygger
 • Evne til å arbeide effektivt mot klinikkens og avdelingens felles mål
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges

Vi tilbyr

 • Et utviklende og godt arbeidsmiljø, godt lederteam og trivelige kolleger
 • Gode velferdstilbud for ansatte som hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, kort reisevei fra Oslo
 • Gode pensjonsordninger. Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst

Kontaktinformasjon

Ingunn Haugsbø Gulli, Avdelingsleder, 91739961, Ingunn.Haugsbo.Gulli@ahus.no

Arbeidssted

Parkveien 35
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HF

Referansenr.: 4729052541
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 01.12.2023