Vi søker å ansette en person med veiledningskompetanse til vår Kongsvingeravdeling. Stillingen er fast 100 %.

Du vil arbeide med mennesker i utvikling, og det stilles krav til aktiv brukermedvirkning (empowerment).

Vi tilbyren utviklende og selvstendig jobb i et godt arbeidsmiljø. En mulighet til å utgjøre en forskjell og bidra til et mer bærekraftig samfunn og Pensjonsavtale.

Vi vil vektlegge følgende:

  • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner,
  • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig,
  • evne til å arbeide i team og på tvers av faggrupper,
  • gode dataferdigheter, og evne til å lære nye programmer,
  • samt serviceinnstilling og fleksibilitet.

Kompetansekrav:

  • Utdanning: Høgskoleutdanning (pedagog, sosionom, vernepleier e.l.)
  • Karrierebakgrunn: lærer, leder, matfag/tilberedning av mat, butikk -drift/salg og service.
  • Sertifikat: Førerkort kl. B (personbil/varebil)
  • Alt. arbeidserfaring: Veileder (attføringsvirksomhet).

En evt. ansettelse i stillingen krever at det fremvises politiattest.

Kompetansekravene er ikke absolutte, da personlig egnethet og gode referanser også vil tillegges stor vekt.