Kommunalteknikk drifter vannverk, høydebasseng, renseanlegg pumpestasjoner. Avdelingen har også ansvaret for forvalting og drift av septikkrenovasjon som omfatter ca. 2200 enkeltanlegg. Kommunen har ca. 140 km vannledninger og 60 km avløpsledninger med tilhørende kummer, 110 km kommunale veger og 20 km gang- og sykkelveger. Sommer- og vintervedlikehold kommunale veger styres via rammeavtaler med private entreprenører. I kommunalteknikk inngår også tilsyn med 17,5 km flomverk i samarbeid med lokale verkestyrer.

Vi har ledig 100% stilling som VVA-Ingeniør i avdeling for kommunalteknikk, innenfor tekniske tjenester. Avdelingen står ovenfor mange og store investeringsprosjekter i tiden som kommer og har videre behov for å styrke kompetansen og kapasiteten for å bedre vår gjennomføringsevne.

Dette er en spennende stilling med stor variasjon i arbeidsoppgaver. Vi søker deg som brenner for å jobbe med kommunalteknikk og har noe erfaring med innenfor fagområdene veg, vann og avløpsrensing fra før. Avdelingen for kommunalteknikk har i dag 14 ansatte, og har ansvar for veg, vann, avløp, plan og byggesak. Avdelingen er lokalisert med administrasjon på Beredskapssenteret, sentralt på Flisa. Driftsavdelingen for veg, vann og avløp har for tiden kontorer på Flisa renseanlegg, ved Flisa Stasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Administrere og følge opp daglig drift av kommunale veger
 • Medvirkning i kommunens prosjekter innenfor fagområdene veg, vann og avløp
 • Ta del i offentlige anskaffelser relatert til kommunens vegdrift
 • Oppfølging av eksterne konsulenter, anleggsentrepriser samt eventuelle reklamasjoner relatert til vegdriften
 • Bidra til (videre) utvikling av planer og rutiner på avdelingen
 • Ta del i tverrfaglig arbeid i forbindelse med utbyggingsavtaler og reguleringsarbeid
 • Oppfølging av krav og retningslinjer fra overordnede myndigheter innenfor VVA-området
 • Representere administrasjonen i kommunens trafikksikkerhetsutvalg
 • Ta del i avdelingens/virksomhetens arbeidsoppgaver ved behov

Kvalifikasjoner

 • Teknisk utdanning, enten som Tekniker (Teknisk Fagskole) eller Ingeniør (Høyskole/Universitet), fortrinnsvis med en fagsammensetning innenfor faget kommunalteknikk (VVA)
 • Kjennskap til kommunal forvaltning er en fordel
 • Relevante kunnskaper innen IT
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

 • Engasjert og serviceinnstilt med fokus på å finne de gode løsningene
 • Evne til å jobbe (samarbeide) i tverrfaglige team
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • Evne til å organisere/planlegge eget arbeid og arbeide målrettet
 • Du beholder roen og oversikten i hektiske perioder og forstår nytten av å også kunne bruke andres kompetanse for å lykkes

Vi tilbyr

 • Interessante, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en avdeling med viktige samfunnsoppdrag der du også får store påvirkningsmuligheter.
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer
 • Gode muligheter for utvikling av kompetanse, både gjennom interne opplæringsprogram og eksterne kurs
 • Fleksitidsordning
 • IA-bedrift med gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

  Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det er 6 mnd. prøvetid. Vi ber om at vitnemål og attester lastes opp som vedlegg til søknaden. Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. 

  Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova § 25.

Kontaktinformasjon

Ragnar Oudenstad, Prosjektleder VVA, 47483479, Ragnar.Oudenstad@asnes.kommune.no
Morten Wenstad, Sektorleder Samfunnsutvikling, 95213595, morten.wenstad@asnes.kommune.no

Arbeidssted

Industrivegen 2
2270 FLISA

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Åsnes kommune

Referansenr.: 4631966394
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 26.03.2023