En dør inn til hele regionen

En dør inn - mange hjelpere

Klosser Innovasjon er et kompetansemiljø bestående av 10 personer som jobber sammen med regionalt næringsliv for å skape vekst i Kongsvingerregionen. Klosser Innovasjon tilbyr individuell rådgivning for bedrifter. Ved siden av generell kompetanse innen forretningsutvikling, har Klosser Innovasjon god kompetanse innen industriutvikling, IKT, ledelse/strategi, logistikk og bioøkonomi.

Ta kontakt med daglig leder Kjersti Wangen for mer informasjon om hva Klosser Innovasjon kan bidra med for å realisere din forretningsidé eller utviklingprosjekt.

Øvrig støtteapparat

Kongsvingerregionen har også to næringhager som yter tjenester til lokalt næringsliv. Dette er Sør-Hedmark Næringshage og Solør Næringshage. Næringshagene har et bredt faglig nettverk og tilbyr bedrifter individuell veiledning, i tillegg til et faglig og sosialt fellesskap.

Hver av kommuenen har også en næringsansvarlig som kan bistår med å tilrettelegge for drift og vekst.

Odal Næringshage har utviklingsmiljø og muligheter for nye ideer og etablerte bedrifter. Næringshagen har mer enn 25 bedrifter samlokalisert, men det er ingen forutsetning for å være medlem hos oss at du også har kontor i næringshagen. Hjelp og innspill innen disse områdene kan du uansett få: Oppstart av bedrift, Økonomi/salg/marked, IPR/Patent, Internasjonalisering, Nettverk, Reiseliv, Handel og Service, Virkemiddelapparatet.

Kontakt oss for mer informasjon om hva vi kan bidra med for din forretningsidé eller utviklingsprosjekt

Solør Næringshage gir næring til nye og gamle ideer! Solør Næringshage har kompetanse og nettverk som kan hjelpe deg til å realisere din etablererdrøm. Vi kan også være med å videreutvikle din bedrift. Går du rundt med en forretningsidé du kunne tenke deg å sette ut i live? Kom og test ideen din hos oss! Vi gir deg gratis råd og gründerveiledning, det betaler Våler og Åsnes kommuner for.

Vi bidrar også til utviklingsarbeid i allerede eksisterende bedrifter, og vi sørger for samarbeidsarenaer for næringslivet i Solør.

Vi har kontorfellesskap i Negardssvingen 2 på Flisa. Vi har 4 gründerplasser som kan benyttes i en oppstartsfase med gratis internett og kontorplass. Vi er samlokalisert med flere bedrifter og det er mulig å leie kontorplass i næringshagen.

Ta kontakt med en av næringshagene for mer informasjon om hva de kan bidra med for din forretningsidé eller utviklingsprosjekt