Klynger og nettverk

Industriklyngen 7sterke

7sterke er en industriklynge som består av 65 små og store bedrifter som samhandler og innoverer i Kongsvingerregionen. Klyngen skal påvirke regional næringsutvikling og politikk, skape regional attraksjon, stimulere til innovasjon og kompetanseutvikling og markedsføre regionen som en attraktiv industriregion. Industriklyngen har fire fagnettverk innen produksjon, HR, marked og bærekraft. I fagnettverkene kan medlemmer møte andre fra sitt eget fagområde og dele kunnskap og erfaringer på tvers av kommunegrenser og bedrifter for å bidra til læring og utvikling.

Vil du vite mer om 7sterke? Følg Industriklyngen på facebook, eller les mer om deres engasjement på 7sterke.no.

Visit Kongsvingerregionen AS

Visit Kongsvingerregionen er destinasjonsselskapet for kommunene Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal og Sør-Odal. Samarbeidet innebærer:
• Markedsføring internasjonalt gjennom Visit Osloregionen
• Kompetanseutvikling for bedrifter i regionen
• Tilrettelegging av infrastruktur for besøksnæringen sammen med kommune

Ønsker du å får mer informasjon om hva du kan oppleve i Kongsvingerregionen? Følg Visit-Kongsvingerregionen på facebook og få tips til koselige spisesteder, spennende aktiviteter og reisemål i regionen. Les mer om tilbudene i regionen på visit-hedmark.no.

Næringsforum og handelsstandsforeninger

Odal Næringsforum og Eidskog Næringsforum er møteplasser og interesseorganisasjoner for næringslivet i vårt nærområde og region. Vi har også flere etablerte handelstands- og sentrumsforeninger i de enkelte kommunene som jobber for økt handel og sentrumsutvikling.

Sosiale nettverk og møteplasser

I Kongsvingerregionen finner man et stort utvalg av fagnettverk og sosiale arenaer hvor man kan knytte nye kontakter. I tillegg finnes det arenaer i regionen hvor man kan bygge nettverk og møte næringslivet i mindre formelle omgivelser. Det arrangeres for eksempel Torsdagslunsj for næringslivet i regionen første torsdag hver måned. Her innledes lunsjen med en aktuell foredragsholder. Arrangementet er gratis og er åpent for alle. Ønsker man å treffe kollegaer utenfor arbeidstiden eller å knytte nye bekjentskaper i næringslivet så kan AfterWork på Bastine også være en god og uformell arena for å møte næringslivet i regionen.

Følg Kongsvingerregionen på facebook og få informasjon om frokostmøter, kurs og konferanser som holdes i Kongsvingerrregionen.

 

Ta kontakt med 7sterke

Ved spørsmål om destinasjonsutvikling

Har du spørsmål om handelstandsforeningen i Kongsvinger?