Nettverk og kontaktpersoner

Bransjespesifikke og tverrsektorielle

KongsvingerRegionen har flere nettverk for ulike typer bransjer og bedrifter. De regionale er 7Sterke og Destinasjon Sør-Hedmark.

7Sterke

7Sterke er det største nettverket med 80 medlemsbedrifter. Målet for 7Sterke er å foredle kompetanse gjennom nettverk og utvikle industribedriftene i regionen. 7Sterke har tre nettverk for medlemsbedrifter:

7sterkes produksjonsnettverk er et fagforum på tvers av bedriftene. Nettverkets aktivitet har i de siste årene basert seg på utvikling av leveransekjeden via lean manufacturing, samt kompetanseheving innenfor lean ledelse.

Målet med dette er og styrke konkurransekraften til bedriftene. Målgruppen er alle som arbeider innenfor produksjon og logistikk.

7sterkes HR-nettverk er en arena for deg som arbeider med HR og ønsker å jobbe målrettet og seriøst med blant annet personal, organisasjon, ledelse og kompetanseutvikling.

7sterkes markedsnettverk har som målsetting å øke synligheten, kompetansen og konkurransedyktigheten for den enkelte bedrift, gjennom samarbeid på tvers av bransjer.

Målgruppen er markeds- og salgsansvarlig i bedriftene.

Destinasjon Sør-Hedmark

Destinasjon Sør-Hedmark jobber med destinasjonsutvikling. Med fokus på følgende stolper:

  • Markedsføring internasjonalt gjennom Visit Osloregionen
  • Kompetanseutvikling for bedrifter i regionen
  • Tilrettelegging av infrastruktur for besøksnæringen sammen med kommune

Regionale næringsforum

Odal Næringsforum og Eidskog Næringsforum er møteplasser og interesseorganisasjoner for næringslivet i vårt nærområde og region.

Andre nettverk

Det er flere fagnettverk under etablering i samarbeid mellom K+, 7Sterke og Destinasjon Sør-Hedmark, blant annet miljønettverket Grønn Drivkraft, Potetnettverk og Lokalmatnettverk.

Ta kontakt med Petter Moseby for mer informasjon om disse nettverkene.

I tillegg finnes det flere nettverk som jobber for økt handel og sentrumsutvikling i de enkelte kommunene.