Næringsstruktur og fortrinn

Største skogregion. Beste vann?

Kongsvingerregionen er Norges største skogregion med store mengder tømmer og jordbaserte råvarer (potet og korn). Vi har Norges reneste vann og store mengder ren kraft.

 

Et sterkt næringsliv – med solid industrikompetanse

Kongsvingerregionen har bygget opp en av landets største ansamlinger av industri. 7Sterke-klyngen består av 65 bedrifter som i felleskap har en omsetning på 9500 millioner kroner, og står for over 4000 arbeidsplasser i vår region. Kjente medlemmer er Mårud, Mapei, Schutz Nordic, ØM Fjeld, Betong Øst, Forestia og Beregene Holm.

 

Rimelige næringsarealer nær Oslo

Kongsvingerregionen ligger nær Oslo-regionen. Fra Sør-Odals kommunegrense er det 4 mil fra Gardermoen og 8 mil fra Oslo sentrum.

Vi har ferdig regulerte næringsarealer og tomter til 1/10 av prisen på Jessheim/Gardermoen/Oslo.

 

Logistikk-knutepunkt med bred markedstilgang

Regionen er tett integrert del av Gardermoen- og Osloregionen og nære EU / Sverige. Kongsvinger er et naturlig knutepunkt i Skandinavia med god vei/banetilknytning til Nord-Norge og Europa.

 

Næringsvennlige kommuner

  • Gode rammebetingelser med redusert arbeidsgiveravgift og lav eiendomsskatt *)
  • Ferdig regulerte næringsarealer og tomter til svært konkurransedyktige priser
  • Gratis rådgivning og behovstilpasset bistand av et svært kompetent hjelpeapparat
  • Tilgang på risikokapital for de beste ideene
  • Norges beste leverandør av fleksibel høgskoleutdanning – med fokus på næringslivets kompetansebehov
  • Stabil og rimelig arbeidskraft

*) NHOs kommunebarometer