Granli/Gropa

Næringstomt ved jernbanen med stort utbygningspotensiale i Kongsvinger er under regulering

Vi har under regulering i underkant av 1000 dekar på Granli. Eiendommen er tenkt bruk til godsterminal og beslektet virksomhet. I dag er det sidespor inn på område og terminal for Benders med plass til flere aktører. Eiendommen ligger på begge sider av jernbanen og med kort avstand til Oslo og Svenske grensen – både på vei og bane. Kongsvingerbanen er bl.a. hovedtrasé for fjerntogtrafikken med utlandet. I tillegg til hovedlager for Benders produkter er det og så et massetak inne på området. Granli ligger 9 km fra Kongsvinger sentrum.

Fakta om området

Adkomst: Direkte fra Kongsvingerbanen og 2,3 km fra Rv2
Antall dekar som er/blir regulert: 
ca 300 daa er regulert og 700 daa er under regulering
Arealsituasjon: 
For det meste flatt – sanduttak og steinbrudd som medfører utjevning
Regulert til: 
Er/blir regulert til terminal og industriformål
Reguleringsplan: 
http://www.kongsvinger.kommune.no/Emneord/Reguleringsplan/
Grunnforhold: 
 sand ned til ca 4 meter dybde og eller fjell
Vann og kloakk: 
Er/blir tilkoblet kommunalt anlegg for vann og kloakk
Strøm/bredbånd: 
Strøm og fiber avklares ved bygging.
Eier(e): 
Gunnar Holth Grusforretning AS – eier og disponerer området
Annen industri på området: 
Gunnar Holth Grusforretning og Benders Norge avdeling Granli

Adresse

Gropavegen 6, 2210 Granli

Mer info

Ekstern lenke til Reguleringsplan

Kommuneplanens arealdel

Avstander

RV2: 2,3 km

Jernbane: 0 km

Kongsvinger jernbaneterminal: 8,2 km

Svenske grensen: 33 km

Göteborg havneterminal: 325 km

Karlstad: 150 km

Gardermoen flyplass: 74 km

Oslo havneterminal: 104 km

Kongsvinger

Avstand kommunesenter: 9,0 Km

Folketall: 17 885

Areal: 1 037

For mer info:

GHG Eiendom AS

Daglig leder Rune Bergsodden

rune.bergsodden@gholth.no

Tlf. +47 951 45 540