SIVA Kongsvinger

Siva industriområde ble etablert på 70 tallet. Det er i dag lokalisert 20 bedrifter på området. Området ligger ved jernbanen hvor det er mulig å etablere et sidespor. Det finnes flere ledige industri- og kontorbygg pr i dag. Det er ledige tomter ved innkjøringen til Siva området samt inne på selve området.
Det har skjedd en rivende utvikling om området siden forrige finanskrise. De bedriftene som er lokalisert der i dag er internasjonalt konkurransedyktige.

Fakta om området

Adkomst: Tett på E16 vest for Kongsvinger sentrum
Antall dekar som er regulert: Ledige tomter ca 150 daa
Arealsituasjon: flere ledige tomter
Regulert til: Industri
Reguleringsplan: Godkjent følger plan- og bygningslovens bestemmelser
Grunnforhold: Gode grunnforhold med flate tomter
Vann og kloakk: Tilkoplet offentlig nett
Strøm /bredbånd: Fiber på området.
Fjernvarme: tilgjengelig fra Eidsiva fjernvarmeanlegg
Eier(e): Flere eiere Siva område som har ledige lokaler samt ubebygde arealer
Annen industri på området: Det er bedrifter innenfor næringsmiddelproduksjon, plastblåsing, drivstoffsystemer til biler, sikkerhet, bruelementer, entreprenører, logistikk, mekaniske fag og design/reklame/Webutvikling.

Adresse

Norvald Strandsveg, 2212 Kongsvinger

Avstander

Til Oslo: 90 km
Til Gardermoen: 66 km
Til Hamar/Elverum: 100 km
Til Trondheim: 450 km
Til Stockholm: 450 km
Til Göteborg: 380 km
Til Karlstad: 150 km

For mer info:
Stian Gulli Hanssen
Forretningsutvikler
Mobil 905 72 748
stian@hkp.no