Skip to content

Kongsvingerregionen

Klynger og nettverk

Vi mener at samarbeid og kompetanse er nøkkelen til å skape vekst. Derfor har vi flere operative nettverk hvor du kan dele med og lære av andre bedrifter i regionen. Les mer om et utvalg av nettverk og møteplasser i vår region.

«Vi står midt i en usikker og krevende tid. Aldri har behovet for å akselerere grønn industrivekst vært mer relevant og mer kritisk. I Kongsvingerregionen har vi et godt etablert samarbeid på tvers av industrier hvor vi i fellesskap jobber med innovasjon basert på tillit, kompetanse og felles tro på en spennende fremtid. Dette vil kunne bli en modell for reindustrialisering i andre regioner i landet.»

Chris Samways, styreleder 7sterke

7sterke

7sterke er en industriklynge som består av 94 små og store bedrifter som samhandler og innoverer i Kongsvingerregionen. Klyngen skal påvirke regional næringsutvikling og politikk, skape regional attraksjon, stimulere til innovasjon og kompetanseutvikling og markedsføre regionen som en attraktiv industriregion.

Industriklyngen har fire fagnettverk innen produksjon, HR, marked og bærekraft. I fagnettverkene kan medlemmer møte andre fra sitt eget fagområde og dele kunnskap og erfaringer på tvers av kommunegrenser og bedrifter for å bidra til læring og utvikling.

Følg Industriklyngen på Facebook, eller les mer om deres engasjement på 7sterke.no.

Visit Kongsvingerregionen AS

Visit Kongsvingerregionen er destinasjonsselskapet for kommunene Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal og Sør-Odal. Samarbeidet innebærer:

• Markedsføring internasjonalt gjennom Visit Osloregionen
• Kompetanseutvikling for bedrifter i regionen
• Tilrettelegging av infrastruktur for besøksnæringen sammen med kommune

Ønsker du å få mer informasjon om hva du kan oppleve i Kongsvingerregionen? Følg Visit Kongsvingerregionen på Facebook og få tips til koselige spisesteder, spennende aktiviteter og reisemål i regionen. Les mer om tilbudene i regionen på visit.kongsvingerregionen.no

Næringsforum og handelsstandforeninger​

Odal Næringsforum og Eidskog Næringsforum er møteplasser og interesseorganisasjoner for næringslivet i vårt nærområde og region. Vi har også flere etablerte handelstands- og sentrumsforeninger i de enkelte kommunene som jobber for økt handel og sentrumsutvikling.

Åsnes, Handelssenteret Flisa

Grue handels- og næringsforum

Eidskog Markedsforening

Kongsvinger, Byen Vår Kongsvinger

Nord-Odal, Sand sentrumsforening

Sør-Odal, Skarnes handelsstand

Sosiale nettverk og møteplasser​

I Kongsvingerregionen finner man et stort utvalg av fagnettverk og sosiale arenaer hvor man kan knytte nye kontakter. I tillegg finnes det arenaer i regionen hvor man kan bygge nettverk og møte næringslivet i mindre formelle omgivelser.

Følg Kongsvingerregionen i sosiale medier og få informasjon om næringsrettede frokostmøter, kurs og konferanser i Kongsvingerrregionen.

Slik hjelper vi deg