Beliggenhet og kollektivtransport

Kollektivtilbudet i regionen

Vår beliggenhet åpner opp for mange muligheter, også for de som pendler. Oslo og Akershus ligger innen god rekkevidde, og godt tilknyttet kollektivtrafikken. Pendlerparkeringer, buss og tog gjør at man kan kombinere småbylivet i fantastisk natur med karriere i Oslo.

God dekning med bybusser og tilrettelagte veier for gående og syklister skaper et roligere og renere bysentrum. Hedmark Taxi dekker hele Kongsvingerregionen, og hjelper til med å sikre transport der buss og tog ikke strekker til.