Skip to content

Kongsvingerregionen

Lokaler og kontorfelleskap

Flere aktører i regionen tilbyr kontorfelleskap i inspirerende klynger der bedrifter og gründere kan stimulerer hverandre til innovasjon og vekst. Flere av aktørene har fellesløsninger for praktiske kontorbehov og/eller samarbeidsavtaler for spesialkompetanse som advokater, revisorer, dataløsninger, ordninger for felles anbudsinnhenting og leverandøravtaler.

«Vi ringte for å høre om det fantes ledige lokaler, vi ble invitert til regionen for å fortelle om hva vi skal produsere. Samme ettermiddag hadde vi fått hjelp til å finne lokale til vår bedrift.»

Sivakanesar Luxsacumar, Adm dir, Nanopow AS

Mange muligheter til kontorfelleskap

Flere aktører i regionen tilbyr kontorfelleskap i inspirerende klynge der bedrifter og gründere kan stimulerer hverandre til innovasjon og vekst. Flere av aktørene fellesløsninger for praktiske kontorbehov og/eller samarbeidsavtaler for spesialkompetanse som advokater, revisorer, dataløsninger, ordninger for felles anbudsinnhenting og leverandøravtaler.

Klosser Innovasjon, Kongsvinger

Kontorfellesskap med gode møteromsfasiliteter. Holder til i Markensvegen 1b på Kongsvinger. Kan tilby 3 måneders gratis lån av kontorarbeidsplass, eller lengre leieavtale.

Kontaktperson:
Stian Gulli Hanssen
Stian@klosser.no
905 72 748

Odal Næringshage

På Skarnes har Odal Næringshage lokaler i ulike størrelser som dekker ulike behov om det er korttidsleie, langtidsleie – eller kontorhotell. De holder til i Stasjonsvegen 16 på Skarnes og har et trivelig fellesskap der det er plass for store tanker og gode planer.
Sør-Odal næringshage

Kontaktperson:
Tove Gulbrandsen
tove.gulbrandsen@onu.no
926 15 251

Sør-Hedmark næringshage

Mangor Næringhage er lokalisert på Magnor Torg (Grensevegen 639) og tilbyr lokaler i ulike størrelser som dekker ulike behov om det er korttidsleie, langtidsleie – eller kontorhotell.
Sør-Hedmark næringshage

Kontaktperson:
Borge Nordfjeld
bn@magnorhagen.no
454 82 922

Solør Næringshage

Har ikke egne lokaler for utleie, men tilbyr leie av to moderne møterom med en samlet kapasitet på 30-40 personer. Rommene er utstyrt med videokonferanse projektor, tavle og flippover. Adressen er Negardssvingen 2.
Solør næringshage

Kontaktperson:
Eli Grøntoft Dybdahl
post@solornh.no
915 55 293

Butikk-, lager- og kontorlokaler

Vi har oversikt over de enkelte kommunene har oversikt over ledige lokaler i eksisterende næringsbygg i sitt nærmiljø.

Kontaktperson:
Stian Gulli Hanssen
Stian@klosser.no
905 72 748

Ledige industrilokaler

Klosser Innovasjon har til enhver tid oversikt over ledige industrilokaler. Det kan også være eiendommer som ikke ligger ute på det åpne markedet.

Ledige industrieiendommer til leie på Finn.no

Er du interessert i ledige lokaler eller næringstomter i en av våre seks kommuner ?

Kontakt forretningsutvikler Ola Boisen for mer informasjon her.

Slik hjelper vi deg