Skip to content
Personvernreglene er laget for at du skal være sikker på at vi behandler opplysninger om deg på en korrekt måte. Målsettingen vår er at du alltid skal føle deg trygg og ha tillit til at vi håndterer personopplysningene dine med respekt og lar deg ha kontroll over dem. Det er viktig at du vet hvilke personopplysninger Kongsvingerregionen samler inn om deg, og hvordan vi bruker dem. Hvis vi skulle gjøre større endringer av våre retningslinjer for personvern, vil vi gi deg beskjed. Om nødvendig vil vi også be om din godkjennelse.

Personvernerklæring

Hvordan erklæringen gjelder for deg, vil avhenge av hvilken type kontakt du har med oss. For eksempel:
1. Deltar du i et arrangement, kurs eller samarbeid i regi av Kongsvingerregionen, bruker vi informasjonen du gir oss til å oppfylle både våre og Samarbeidspartnernes forpliktelser til å levere tjenesten til deg, og hvis det er tillatt vil vi holde deg oppdatert om andre arrangementer som kan være av interesse for deg.

2. Når du surfer på nettstedene våre, bruker vi informasjonskapsler for å kunne gi deg en personlig tilpasset og forhåpentligvis sømløs brukeropplevelse.
Når du får rådgivning eller er inkubatorbedrift hos oss lagrer vi informasjon som er relevant i forhold til å kunne gi deg best mulig rådgining.

Valgene og rettighetene du har i de ulike tilfellene er mer detaljert forklart nedenfor.

Hvilken informasjon har vi og hvor vi får den fra
Vi samler inn og lagrer ulike typer informasjon om deg når du påmeldt arrangementer, søker råd og veiledning, deltar i prosjekter, inkubasjon og andre aktiviteter knyttet til næringsutvikling og samarbeid.

Hvordan informasjonen din brukes og hvorfor

Vi samler inn og bruker informasjonen din av mange grunner, f.eks. for å hjelpe deg til å se arrangementene og kursene som er mest relevante for deg, for å dele nyheter, for markedsføring og ellers når loven krever det.

Hvem vi deler opplysningene dine med og hvorfor

Vi kan dele informasjonen din med vår(e) samarbeidspartner(e) som er med på å sette opp arrangementet ellerssamarbeidspartnere i tillegg til andre tredjeparter i tilknytning til tjenesten som leveres.

Dine valg og rettigheter

Du kan velge om du ønsker å motta markedsføringsmateriell fra oss. Du har også rett til å få tilgang til informasjonen vi har om deg.

Hvordan vi tar vare på informasjonen din

Vi tar alltid forholdsregler for å sørge for at informasjonen er beskyttet, og for å slette den på en sikker måte når vi ikke lenger trenger den. Kongsvingerregionen benytter ERP og CRM systemer som oppfyller kravene til datalagring.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger om denne erklæringen eller om hvordan vi håndterer informasjonen din, ta kontakt med oss

Hvilken informasjon vi har og hvor vi får den fra

Når du deltar på kurs, arrangement og samarbeid i regi av Kongsvingerregionen, vil vi samle inn din kontakt- og faktureringsinformasjon
Når du bruker nettstedene eller applikasjonene våre, samler vi inn informasjon, som f.eks. hvilken nettleser og enhet du bruker, IP-adressen din, hvor du befinner deg, nettstedet du kom fra, hva du brukte og ikke brukte nettstedet/applikasjonen vår til, eller hvilket nettsted du gikk til når du forlot nettstedet vårt.
Når du bruker en funksjon tilknyttet sosiale medier på nettstedet vårt eller i applikasjonene våre og du legger ut noe på sosiale medieplattformer, vil det sosiale mediet gi oss visse opplysninger om deg.

I de få tilfellene der vi innhenter personopplysninger fra barn, ber vi alltid om de foresattes samtykke og vil alltid kun innhente slike opplysninger for de formålene som oppgis når vi innhenter dem.
Vi bruker leverandører som setter sammen geodemografiske data, som hjelper oss å bedre tilpasse tjenestene våre til dine behov

Hvordan informasjonen din brukes og hvorfor

1. For å oppfylle kontrakten vår med deg
Vi bruker informasjonen din når du inngår en kontrakt med oss (påmelding, samarbeidsavtaler, kurs) for å kunne:
Gi deg korrekt informasjon

Fakturering

Gi deg best mulig kundeservice og rådgivning

2. For våre berettigede forretningsinteresser (hva betyr det?)
For å utføre markedsundersøkelser og analyser som bidrar til å forbedre og tilpasse produktene og tjenestene våre.
For våre markedsføringsformål, med mindre ditt samtykke er nødvendig for slik markedsføring (se avsnitt 3 nedenfor).
For å sende deg e-poster i tilknytning til kundeservice, inkl. bestillingsbekreftelser og påminnelser om arrangementer.
For å forhindre eller oppdage ulovlig atferd, for å beskytte eller håndheve våre juridiske rettigheter eller slik loven på annen måte tillater det. For å sikre at våre og våre samarbeidspartneres aktiviteter utføres trygt og sikkert.
Om dine innstillinger for personlig tilpasning
Vi kan gi deg mer av det du vil ha når vi kjenner deg bedre. For å sikre at meldingene våre og nettstedet vårt er relevante for deg, oppretter vi en brukerprofil med opplysningene vi har om deg og om hvordan du bruker tjenestene våre.

Der du har gitt ditt samtykke

For å kontakte deg med informasjon eller tilbud om de kommende arrangementene, produktene eller tjenestene vi kan tilby – på e-post, med push-meldinger og nettbaserte varslinger, på SMS eller via sosiale medieplattformer.

Hvem vi deler opplysningene dine med og hvorfor

Offentlige etater eller andre autoriserte organer der dette er tillatt eller pålagt ved lov.
Eventuelle rettsetterfølgere til hele eller deler av virksomheten vår.

Dine valg og rettigheter

Valgmuligheter
Dersom du har gitt oss ditt samtykke, kan du trekke det tilbake ved å gjøre følgende:
For å ikke lenger motta markedsføringsmateriell fra oss kan du endre preferansene i kontoinnstillingene dine, følge instruksene for å avslutte abonnementet som alltid er oppgitt i e-poster vi sender deg, eller kontakte oss og be oss gjøre det for deg.
Hvis du ikke ønsker personlig tilpasning, kan du endre preferansene dine i kontoinnstillingene. Hvis dette alternativet ikke er tilgjengelig, kan du kontakte oss så gjør vi det for deg.

Dine rettigheter

Du har også rettigheter vedrørende hvordan personopplysningene dine brukes, inkludert:
Retten til å motsette deg at vi behandler opplysningene dine.
Retten til å be om at opplysningene dine blir slettet eller at videre bruk av dem begrenses.
Retten til å be om en kopi av informasjonen vi har om deg.
Retten til å korrigere, endre eller oppdatere informasjonen du har gitt oss (hvis du har en konto hos oss, kan du også gjøre dette ved å logge inn og oppdatere informasjonen din).
Retten til å bestride alle slags automatiserte beslutninger vi tar om deg. En automatisert beslutning er en beslutning som tas uten menneskelig inngripen og som har juridiske konsekvenser (f.eks. kredittsjekk). Vi bruker vanligvis ikke automatisert beslutningstaking, men hvis vi gjør det vil vi informere om det når slike beslutninger tas.

Hvordan vi tar vare på informasjonen din

Vi har innført sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen din. Sikkerhetstiltakene vi bruker vil avhenge av hvilken type informasjon som samles inn.
Vi vil bare lagre opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å levere tjenestene du ber om, for de formålene som er beskrevet i denne erklæringen, og for eventuelle juridiske formål der vi er rettslig forpliktet til å oppbevare informasjonen. Vi vil slette informasjonen din på en sikker måte når den ikke lenger behøves for disse formålene, i henhold til selskapets retningslinjer.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om opplysningene ovenfor eller om hvordan vi håndterer personvern, kontakt servicetorget@kongsvinger.kommune.no
Du kan også kontakte Datatilsynet, men vi oppfordrer deg til å først la oss forsøke å hjelpe deg.

Personvernerklæring om hvordan vi samler inn og bruker informasjonen om besøkende på denne nettsiden.

Statistikk

Google Analytics benyttes til innsamling av besøksstatistikk for disse nettsidene. Opplysningene benyttes til å analysere brukeratferden for igjen å kunne videreutvikle sidene til det beste for alle besøkende.
Dersom du ikke ønsker å la deg spore av Google, kan du reservere deg ved å klikke på denne setningen.

Cookies (informasjonskapsler)

Cookies (nformasjonskapsler) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Verdien av cookies’ene utveksles mellom din nettleser og nettsiden vår hver gang du besøker en ny side.
Vi bruker cookies til å generere besøksstatistikken nevnt ovenfor. I tillegg vil enkelte funksjoner på våre nettsider ikke fungere optimalt for våre besøkende uten at informasjonen lagres lokalt på våre gjesters maskiner.

Dersom du ikke ønsker at informasjonen om dine valg på disse sidene blir lagret i cookies, kan du fjerne mulighetene ved følge denne oppskriften:

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Ønsker du å fjerne allerede etablerte cookies, kan følgende oppskrift benyttes:

https://nettvett.no/?s=Slik+t%C3%B8mmer+du+nettleserdata