Skip to content

Organisering

Ordfører-rådmannsutvalget

Ordfører rådmannsutvalget (ORM) består av ordførere fra alle medlemskommuner, fylkesråd, rådmenn fra alle medlemskommuner og fylkesdirektør.

“Det er ORMs oppgave å løfte fram og gi faglig grunnlag til samarbeid og diskusjon om de store og viktige sakene som skal til politisk diskusjon i Regionrådet.”

Frank Hauge, rådmann Sør-Odal kommune

Behandler søknader og fatter vedtak

 

ORM har mandat til å behandle søknader og fatte vedtak for regionrådet. ORM kan også velge regionale representanter inn i ulike styrer, råd og utvalg, og er det organet hvor innspill, brev og høringsuttalelser vedtas.

ORM skal i forhold til formålet prioritere følgende oppgaver:

 • Ta initiativ på regionens vegne på områder/saker som kan komme regionen til gode.
 • Ordfører og rådmannsutvalget kan vedta å igangsette enkelttiltak og prosjekter innenfor gitte bevilgninger.
 • Avgi uttalelser på regionens vegne der dette er naturlig.
 • Ordfører og rådmannsutvalget kan forøvrig ta opp saker det finner hensiktsmessig.
 • Ordfører og rådmannsutvalget skal i tillegg oppnevne representanter i regionale samarbeidsorganer, med mindre disse organenes vedtekter bestemmer noe annet.

ORM fatter beslutninger innenfor de økonomiske rammer som Regionrådet for Kongsvingerregionen er tildelt, samt disponerer over det anviste sekretariat.

.

For 2020 består ORM av følgende medlemmer:

 • Knut Hvithammer (ordfører, Sør-Odal). Leder.
 • Kari Heggelund (ordfører, Åsnes). Nestleder.
 • Kamilla Thue (ordfører, Eidskog)
 • Margrethe Haarr (ordfører, Kongsvinger)
 • Rune Grenberg (ordfører, Grue)
 • Lise Selnes (ordfører, Nord-Odal)
 • Runar Kristiansen (rådmann, Nord-Odal)
 • Frank Hauge (rådmann, Sør-Odal)
 • Ole Frode Mikkelsgård (rådmann, Grue)
 • Stein Halvorsen (rådmann, Åsnes)
 • Trond Stenhaug (rådmann, Eidskog)
 • Per Gunnar Sveen (politiker, Innlandet fylkeskommune)
 • Espen Køhn (administrasjon, Innlandet fylkeskommune)

Kontakt oss

Knut Hvithammer

Leder ordførerutvalg

Epost: navn@firma.no
Telefon: 987 65 432

Anne Huse

Rådgiver

Epost: navn@firma.no
Telefon: 987 65 432

Overskrift h2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis,

Overskrift h2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis,

Overskrift h2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis,

Overskrift h2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis,