Skip to content
  1. Hjem

Organisering

Ordfører-rådmannsutvalget

Ordfører rådmannsutvalget (ORM) består av ordførere fra alle medlemskommuner, fylkesråd, rådmenn fra alle medlemskommuner og fylkesdirektør.

“Det er ORMs oppgave å løfte fram og gi faglig grunnlag til samarbeid og diskusjon om de store og viktige sakene som skal til politisk diskusjon i Regionrådet.”

Frank Hauge, rådmann Sør-Odal kommune

Behandler søknader og fatter vedtak

ORM har mandat til å behandle søknader og fatte vedtak for regionrådet. ORM kan også velge regionale representanter inn i ulike styrer, råd og utvalg, og er det organet hvor innspill, brev og høringsuttalelser vedtas.

ORM skal i forhold til formålet prioritere følgende oppgaver:

ORM fatter beslutninger innenfor de økonomiske rammer som Regionrådet for Kongsvingerregionen er tildelt, samt disponerer over det anviste sekretariat.

.

For 2020 består ORM av følgende medlemmer:

Kontakt oss

Knut Hvithammer

Leder ordførerutvalg

Epost:
knut.hvithammer@sor-odal.kommune.no

Telefon: 412 01 006

 

Anne Huse

Rådgiver

Epost:
anne.huse@innlandet.fylke.no
Telefon: 917 63 968