Skip to content

Organisering

Ordfører-rådmannsutvalget

Ordfører rådmannsutvalget (ORM) består av ordførere fra alle medlemskommuner, fylkesråd, rådmenn fra alle medlemskommuner og fylkesdirektør.

“Det er ORMs oppgave å løfte fram og gi faglig grunnlag til samarbeid og diskusjon om de store og viktige sakene som skal til politisk diskusjon i Regionrådet.”

Frank Hauge, rådmann Sør-Odal kommune

Behandler søknader og fatter vedtak

 

ORM har mandat til å behandle søknader og fatte vedtak for regionrådet. ORM kan også velge regionale representanter inn i ulike styrer, råd og utvalg, og er det organet hvor innspill, brev og høringsuttalelser vedtas.

ORM skal i forhold til formålet prioritere følgende oppgaver:

 • Ta initiativ på regionens vegne på områder/saker som kan komme regionen til gode.
 • Ordfører og rådmannsutvalget kan vedta å igangsette enkelttiltak og prosjekter innenfor gitte bevilgninger.
 • Avgi uttalelser på regionens vegne der dette er naturlig.
 • Ordfører og rådmannsutvalget kan forøvrig ta opp saker det finner hensiktsmessig.
 • Ordfører og rådmannsutvalget skal i tillegg oppnevne representanter i regionale samarbeidsorganer, med mindre disse organenes vedtekter bestemmer noe annet.

ORM fatter beslutninger innenfor de økonomiske rammer som Regionrådet for Kongsvingerregionen er tildelt, samt disponerer over det anviste sekretariat.

.

For 2020 består ORM av følgende medlemmer:

 • Knut Hvithammer (ordfører, Sør-Odal). Leder.
 • Kari Heggelund (ordfører, Åsnes). Nestleder.
 • Kamilla Thue (ordfører, Eidskog)
 • Margrethe Haarr (ordfører, Kongsvinger)
 • Rune Grenberg (ordfører, Grue)
 • Lise Selnes (ordfører, Nord-Odal)
 • Runar Kristiansen (rådmann, Nord-Odal)
 • Frank Hauge (rådmann, Sør-Odal)
 • Ole Frode Mikkelsgård (rådmann, Grue)
 • Stein Halvorsen (rådmann, Åsnes)
 • Trond Stenhaug (rådmann, Eidskog)
 • Per Gunnar Sveen (politiker, Innlandet fylkeskommune)
 • Espen Køhn (administrasjon, Innlandet fylkeskommune)

Kontakt oss

Knut Hvithammer

Leder ordførerutvalg

Epost:
knut.hvithammer@sor-odal.kommune.no
Telefon: 412 01 006

Anne Huse

Rådgiver

Epost: anne.huse@innlandet.fylke.no Telefon: 917 63 968