I dag er regionen på vei inn i et kraftunderskudd som vil gjøre det vanskelig å koble på ny kraftkrevende industri, utvikle eksisterende produksjon og gjennomføre den grønne omstillingen. 

Vår hypotese er at arbeidsplasser er forutsetningen for en levende region, og at god tilgang på kraft vil føre til at vi både beholder og øker antall arbeidsplasser.

For å skape en Kongsvingerregion som er god å leve i, for de neste generasjoner, må vi samtidig møte endringene i kraftbehovet innenfor naturens tålegrense. 

God tilgang på kraft

Nå starter et samarbeidsprosjekt med deltakere fra kommunene, industri, energi, strømnett, natur, miljø og klima – hvor vi sammen skal utforske: Hvilke muligheter oppstår når vi skal sikre industrien god tilgang på kraft, lave strømpriser til folk og så små inngrep i naturen som mulig?

Målet for prosjektet er en felles kraftstrategi for de seks kommunene i KongsvingerregionenStrategien skal hjelpe oss å definere kraftbehovet og styre utviklingen av fornybar energi og andre tiltak slik at vi sørger for en region som er god å leve i.

Vår problemstilling:

Hvilke muligheter oppstår når vi skal sikre industrien god tilgang på kraft, lave strømpriser til folk og så små inngrep i naturen som mulig?

En samarbeidsprosess

Følg med på ideer, resultater og arrangement som tar form undervegs

Hva er kraftutfordringen?

Fra utfordring til felles kraftstrategi

Et felles målbilde

Høsten 2023 fikk Klosser Innovasjon på vegne av Kongsvingerregionen i oppdrag å utrede kraftsituasjonen i vår region. Målet var å kartlegge hvilke utfordringer vi står overfor, og hvilke muligheter vi har fremover. 

Kommunene i Kongsvingerregionen samarbeider om å lage en kraftstrategi som hjelper oss å forstå behovet for energi og styre utviklingen slik at vi sørger for en region som er god å leve i. For å gjøre dette må vi jobbe helhetlig, og kunnskapsbasert. 

Før en begynner å snakke om løsninger – må vi først bli enige om hvor vi skal. Hvilken fremtid ønsker vi egentlig for Kongsvingerregionen, og hva skal til for å skape denne? Det var utgangspunkt for første workshop i kraftutfordringen. 

Nye utfordringer krever nye løsninger

Fra kreative tanker til realistisk handling

Åpent møte om kjernekraft og energimiks i Kongsvingerregionen

Vi må trene opp evnen til å se ting på nye måter og gjøre forbindelser mellom tilsynelatende ulike konsepter for å skape verdifulle idéer. Kreativitet er superkraften vi trenger for å nå regionens mål, og utgangspunkt for samling 2 i Kraftutfordringen.

Nøkkelen til en strategi som funker, er at vi både setter mål vi kan strekke oss etter, samtidig som vi ikke forsøker å gjøre mer enn vi har ressurser til. Samling 3 i energistrategi handler om å prioritere: hva skal vi ta med oss videre og hva skal vi legge til side.

Kongsvingerregionen trenger et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag som viser sammenhengen mellom våre behov for arbeidsplasser, muligheten til å leve gode liv i regionen, naturmangfold og energi.  

Vi ønsker dine innspill

Prosjektet har oppstart i april, og har mål om å presentere et utkast til en felles kraftstrategi i løpet av september 2024.

Vi ønsker bred involvering og vil invitere til folkemøte for informasjon og innspill i begynnelsen av juni, samt et åpent arrangement for presentasjon av utkast til strategien

Samarbeidsprosessen fasiliteres av Klosser Innovasjon på vegne av Kongsvingerregionen.

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål om prosjektet!

Kirsti Strømstad

Prosessleder

kirsti@klosser.no

Tlf.: 452 20 606

Lars Gillund

Daglig leder

lars@klosser.no

Tlf.: 976 88 496