I dag er regionen på vei inn i et kraftunderskudd som vil gjøre det vanskelig å koble på ny kraftkrevende industri, utvikle eksisterende produksjon og gjennomføre den grønne omstillingen. 

Vår hypotese er at arbeidsplasser er forutsetningen for en levende region, og at god tilgang på kraft vil føre til at vi både beholder og øker antall arbeidsplasser.

For å skape en Kongsvingerregion som er god å leve i, for de neste generasjoner, må vi samtidig møte endringene i kraftbehovet innenfor naturens tålegrense. 

God tilgang på kraft

Nå starter et samarbeidsprosjekt med deltakere fra kommunene, industri, energi, strømnett, natur, miljø og klima – hvor vi sammen skal utforske: Hvilke muligheter oppstår når vi skal sikre industrien god tilgang på kraft, lave strømpriser til folk og så små inngrep i naturen som mulig?

 Målet for prosjektet er en felles kraftstrategi for de seks kommunene i KongsvingerregionenStrategien skal hjelpe oss å definere kraftbehovet og styre utviklingen av fornybar energi og andre tiltak slik at vi sørger for en region som er god å leve i.

Vår problemstilling:

Hvilke muligheter oppstår når vi skal sikre industrien god tilgang på kraft, lave strømpriser til folk og så små inngrep i naturen som mulig?

En samarbeidsprosess

Følg med på ideer, resultater og arrangement som tar form undervegs

Hand of male holding a light bulb and copy space for accounting, ideas and creative concept.

Hvorfor har vi en kraftutfordring?

Hvordan jobber vi?

Vi vil aldri bygge oss til nok kraft, vi må også tenke smart rundt å ta ned forbruket og utnytte fleksibiliteten i nettet. Konsekvensen av det grønne skiftet er elektrifisering av kjøretøy, anleggsmaskiner og industri.

Hvordan tilrettelegger vi for dette?

Hvordan kan vi skape insentiver for at ny og etablert industri utnytter hverandres ressurser, tar i bruk ny teknologi og produserer egen strø

Hvordan kan vi hjelpe og belønne innbyggere som klarer å redusere strømforbruket?

For å møte vårt ambisjon om verdiskapning trenger vi nye måter å organisere samarbeid, et felles målbilde og en klar retning for fremtiden.

Med felles språk og mål, kan vi samle kommunene bak én strategi for kraftutvikling og -utnyttelse?

Kan vi samarbeide tettere med industrien og energiprodusenter for å skape et attraktivt investeringsklima for nye virksomheter?

Hvordan kan vi sørge for at kommunene som bygger ned natur får en del av verdiskapningen i dag – og i fremtiden?

Vi ønsker dine innspill

Prosjektet har oppstart i april, og har mål om å presentere et utkast til en felles kraftstrategi i løpet av september 2024.

Vi ønsker bred involvering og vil invitere til folkemøte for informasjon og innspill i begynnelsen av juni, samt et åpent arrangement for presentasjon av utkast til strategien

Samarbeidsprosessen fasiliteres av Klosser Innovasjon på vegne av Kongsvingerregionen.

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål om prosjektet!

Kirsti Strømstad

Prosessleder

kirsti@klosser.no

Tlf.: 452 20 606

Lars Gillund

Daglig leder

lars@klosser.no

Tlf.: 976 88 496