Skip to content

Fagnettverk

Forum næringssjefer

Næringsansvarlige i kommunene møtes fast en gang i måneden. Forumet jobber med aktiviteter tilknyttet Byregionprosjektet og oppfølgning av handlingsplanen i «Regional næringstrategi». 

«Det gir større slagkraft og bedre resultater når vi samarbeider om handlingsplaner. Dessuten er det nyttig å har et felles forum med mulighet til å diskutere ulike tema eller utfordringer»

Eva Snare, tidl. næringssjef Nord-Odal

Forum for næringsansvarlige møtes fast siste fredagen i måneden.

Forumet administreres av Klosser Innovasjon. Agenda sendes ut ca. en uke i forkant.

Faste medlemmer fra kommunene i regionen er:

Trond Sørensen, Kongsvinger kommune
Steinar Grønnerud, Eidskog kommune
Morten Wenstad, Åsnes kommune
Ingunn Brøndbo Moss, Sør-Odal kommune
Haakon Gjems, Grue kommune
Tove Gulbrandsen, Nord-Odal kommune

Fra Klosser Innovasjon:

Stian Gulli Hansen, Klosser Innovasjon/Kongsvinger kommune

Lars Gillund, Klosser Innovasjon

Kontaktperson: Lars Gillund, e-post: Lars.gillund@klosser.no