Skip to content

Fagnettverk

Forum næringssjefer

Næringsansvarlige i kommunene møtes fast en gang i måneden. Forumet jobber med aktiviteter tilknyttet Byregionprosjektet og oppfølgning av handlingsplanen i “Regional næringstrategi”. 

“Det gir større slagkraft og bedre resultater når vi samarbeider om handlingsplaner. Dessuten er det nyttig å har et felles forum med mulighet til å diskutere ulike tema eller utfordringer”

Eva Snare, næringssjef Nord-Odal

Forum for næringsansvarlige møtes fast siste fredagen i måneden.

Forumet administreres av Lars Gillund i Klosser Innovasjon. Agenda sendes ut ca en uke i forkant.

Faste medlemmer fra kommunene i regionen er:

Lars Helge Asvestad, Kongsvinger kommune
Steinar Grønnerud,  Eidskog kommune
Nils Lindeberg, Åsnes kommune
John Kristian Strand, Sør-Odal kommune
Haakon Gjems, Grue kommune
Eva Snare, Nord-Odal kommune

Fra Klosser Innovasjon:

Stian Gulli Hansen, Klosser Innovasjon/Kongsvinger kommune
Lars Gillund, Klosser Innovasjon

Kontaktperson: Lars Gillund, e-post: Lars.gillund@klosser.no