Barn og familier

Trygg oppvekst og prioritert utdanning

Allerede i barnehagen legges grunnlaget for læring og interesser. Alle kommunene har god barnehagedekning, og det legges vekt på tidlig innsats, pedagogisk innhold, trivsel og trygghet.  Et godt utgangspunkt gjør det enklere å lykkes videre i skoleløpet.

Skolesatsing har vært i fokus lenge, og gir resultater. Kongsvingerregionen har gode skoler med høyt læringstrykk, velutdannede lærere og digital kompetanse. KUSK (Kongsvinger Ungdomsskole) sto ferdig høsten 2018 og er en moderne skole med plass til 700 elever. I disse dager bygger man Glommasvingen, en like flott ungdomsskole i Sør-Odal. Moderne videregående skoler med mange valgmuligheter innen yrkesfag og studiespesialiserende.